Minister Schouten streeft naar een gelijk blijvende TAC voor Tong

Tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer afgelopen dinsdag, liet Minister Schouten er geen twijfel over bestaan: zij streeft bij de komende onderhandelingen over de quota voor 2019 naar een gelijkblijvende TAC voor tong. Daarmee geeft de Minister gehoor aan de oproep van VisNed, die vergezeld ging van een aantal scenario-berekeningen door Wageningen Marine (WMR).

Zoals gebruikelijk voor een Algemeen Overleg (AO) over Visserij, deelde VisNed in een notitie een aantal aandachtspunten met Tweede Kamerleden. Dit keer samen met NetVISwerk, die een notitie over de problematiek van kleinschalige vissers en de zeebaarsmaatregelen inbracht. VisNed wees de Kamerleden op de ‘cocktail’ van zorgelijke ontwikkelingen: aanlandplicht, puls, Brexit en Wind op Zee.

Ontwikkelingen die stuk voor stuk, en helemaal in samenhang, bedriegend zijn voor vissers, vissersfamilies en visserijgemeenschappen. VisNed wees er ook op dat de complexiteit veel inzet vraagt van zowel de mensen op het Ministerie als de belangenbehartigers en dat we constructief blijven samenwerken en vol inzetten op overleg en projecten.

Uitzondering aanlandplicht en Fully Documented Fisheries

De uitzondering die bewerkstelligd is op de aanlandplicht is niet gerealiseerd zoals aangevraagd. Er is namelijk een uitzondering vanwege hoge overleving voor schol voor één jaar toegekend, terwijl drie jaar was gevraagd.

Tijdens deze periode van uitzondering moet onderzoek gedaan worden naar een eenvoudiger en meer betrouwbare registratie van discards, want dat is een voorwaarde voor die uitzondering. Dat is de reden waarom VisNed samen met WMR voluit werkt aan het project Fully Documented Fisheries. We zijn ervan overtuigd op deze manier een situatie te creëren die ook op lange termijn tot een werkbare regeling leidt.

Er wordt verschillend aangekeken tegen deze aanpak, zowel door vissers als door NGO’s. Op de vloot is niet iedereen bereid hieraan mee te werken, terwijl de NGO’s vinden dat het allemaal te beperkt is en te langzaam gaat. Dat het te langzaam zou gaan hoorden we ook in de Tweede Kamer, maar de Minister sprak tijdens het AO nadrukkelijk haar waardering uit voor de constructieve inzet van VisNed en de betrokken visserlui.