Kosten leges rijzen de pan uit

De afgelopen weken kregen de visserijondernemers van het uitvoeringsorgaan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) diverse documenten toegestuurd. De bijbehorende nota voor legeskosten begint in de papieren te lopen. Deze week heeft VisNed dit in een overleg aangekaart en binnenkort komt hierover een vervolggesprek.

Sinds de uitvoering van de visserijregelingen overgeheveld is van het ministerie van LNV naar de RVO worden voor de uitgifte van visserijdocumenten legeskosten in rekening gebracht.

Er zijn inmiddels voorbeelden waarbij een Nederlandse kotter meer dan € 1.000,00 kwijt is aan allerlei paparassen. VisNed heeft de vraag neergelegd of al deze documenten wel nodig zijn en of uitgifte niet efficiënter kan.

Waarom bijvoorbeeld een Nederlandse vergunning voor het vissen in Britse wateren terwijl een kotter vanuit de Engelse dienst MMO de benodigde licentie gratis op de mail ontvangt.

Ook zijn er vergunningen waarop elk jaar dezelfde informatie staat, kan de vergunning doorlopend gemaakt worden en alleen een nieuwe wanner informatie over de eigenaar, de kotter of het gebruikte vistuig wijzigt?

Kortom; volgens ons is het een en ander wel te verbeteren, we hopen dat LNV en RVO dat ook inzien.