De MAC bespreekt herziening Europese marktstandaarden

In Europa wordt vis verhandeld en daarvoor gelden marktstandaarden. Deze afspraken zijn in 1996 vastgelegd. Hoog tijd dus voor een evaluatie door de Market Advisory Council (MAC) met als centrale vraag of de afspraken na twintig jaar nog houdbaar zijn. 

Pim Visser van VisNed is de voorzitter van de focusgroep die in Brussel overlegt. Vanuit diverse Europese geledingen is aangegeven dat aanpassingen gewenst zijn. Werk aan de winkel dus.

De verordening kent twee belangrijke kanten: Hoe meet je en wat meet je? De manier waarop gemeten wordt kan verschillen per land. Daarom is het belangrijk informatie te verzamelen van de diverse industrieën.

Uit de bijeenkomst kwam een aantal punten naar boven. Een deelnemer stelde de vraag of er niet meer vissoorten moeten worden opgenomen in de verordening en of er ook niet naast verse producten gekeken moet worden naar diepvries producten. Verder wordt aangegeven dat de A,B of E-indicator (om de versheid van de vis vast te stellen) misschien wel voldeed in 1996, maar in ieder geval niet meer voldoet in 2018. 

Naast de aanwezigheid van de diverse leden van de MAC was er ook een delegatie van de Europese Commissie als waarnemer aanwezig. Zij zullen actief betrokken worden bij het verdere proces.

Er is in de Brusselse vergadering overeengekomen dat alle leden schriftelijk hun zienswijzen zullen doorsturen naar het MAC-secretariaat. Die zal samen met een Spaanse rapporteur en VisNed als voorzitter op basis van alle input een memo opstellen. De uitkomsten hiervan worden in september besproken, waarna de grote MAC-vergadering over de vervolgstappen zal beslissen.