VisNed: verhuis NSAC van Aberdeen naar Zoetermeer

Vanwege de Brexit zal de Noordzee Adviesraad (NSAC) op korte termijn uit Aberdeen (Schotland) moeten vertrekken. VisNed zet zich in om de NSAC naar Zoetermeer te halen.

De adviesraden (Advisory Councils, AC’s) geven namens belanghebbenden advies over visserijbeleid. De Noordzee Adviesraad (NSAC) richt zich specifiek op de Noordzee. De visserijsectoren van de verschillende landen rondom de Noordzee zijn in deze Adviesraad vertegenwoordigd, naast een aantal NGO’s. Als de leden van de Adviesraad het eens kunnen worden, schrijven zij een advies. Hiermee heeft de NSAC onder andere een belangrijke rol gespeeld in het werkbaar maken van de aanlandplicht.

Nederland is een belangrijke speler op de Noordzee en om die reden is VisNed erg actief in de NSAC. Nu het secretariaat vanwege de Brexit zal moeten verhuizen, is dit een uitgelezen kans om het secretariaat naar Nederland te halen. In Zoetermeer is op dit moment reeds de Pelagic Advisory Council (de adviesraad voor de pelagische sector) gevestigd.

De werkzaamheden van het secretariaat zullen vanaf 1 december 2018 moeten worden overgenomen. Het geheel van het verhuizen van de NSAC vanuit de Schotland zal vóór de Brexit, dus voor 29 maart 2019, moeten zijn voltooid. VisNed heeft in het voorstel aangegeven om de werkzaamheden van het secretariaat tijdelijk op te kunnen vangen. Zodra het secretariaat dan eenmaal hier is gevestigd, worden er werkkrachten gezocht om het secretariaat zelfstandig te laten functioneren.

VisNed schreef het voorstel samen met de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging. Naast het Nederlandse voorstel, liggen er ook voorstellen van Zweden en van Denemarken. Op maandag 29 oktober worden de voorstellen besproken in de vergadering van de NSAC en zal er een beslissing worden genomen.