PO Delta Zuid, PO Texel, PO West en PO Wieringen zeggen lidmaatschap VisNed definitief op -PO Urk per 1 januari 2022 enige lid van VisNed-

VisNed is nu nog een koepel van vijf Producentenorganisaties in de kottervisserij: de PO’s Delta Zuid, Texel, Urk, Wieringen en West. Het proces rondom het Noordzeeakkoord (NZA) heeft grote verschillen tussen die PO’s blootgelegd. Eind 2020 zegden PO Delta Zuid, PO Texel, PO West en PO Wieringen  definitief hun lidmaatschap op, zij beraden zich op de toekomst. PO Urk is dus per 1 januari 2022 het enige lid van VisNed.

In april 2020 zegde PO Urk het lidmaatschap van VisNed op vanwege het verschil in standpunten over het NZA en het proces daar naar toe. Hierna volgde een mediation traject, om te zien of de VisNed PO’s nog nader tot elkaar konden komen.

In oktober 2020 gaf PO Texel aan haar lidmaatschap op te zeggen vanwege de onoverbrugbaarheid van de verschillen in inzicht over de belangenbehartiging en de onderlinge communicatie en samenwerking.

Volgend op die opzegging zegden ook PO West en PO Wieringen hun lidmaatschap op. In oktober trok PO Urk haar opzegging uit april weer in. PO Delta Zuid besloot in december 2020 om het lidmaatschap te beëindigen.

Concreet betekent dit dat PO Urk per 1 januari 2022 het enige lid van VisNed is, waarmee de koepelfunctie komt te vervallen. De VisNed-bestuurders betreuren de ontstane situatie maar zijn van mening dat een scheiding der wegen momenteel de enige manier voorwaarts is.

“De onoverbrugbare verschillen in visie, aanpak en standpunten zorgde ook voor een verlamming van de belangenbehartiging”, aldus Pim Visser (directeur). “Wanneer de verschillen tussen het standpunt en visie van Urk enerzijds en de rest anderzijds zo groot zijn, dan is ook een compromis moeilijk en dat wreekt zich al een poos.”

Het afscheiden van de vier PO’s uit VisNed zal grote gevolgen hebben voor de werkzaamheden van VisNed, voor het afdekken van het werkveld en voor het VisNed team. Hoe die ontvlechting er uit gaat zien, wordt de komende tijd uitgewerkt.