Visserij in Noorse zone nog niet toegestaan

In afwachting van de uitkomst van wel of geen Brexitdeal, lagen ook de onderhandelingen tussen de Europese Unie (EU) en Noorwegen stil over de vaststelling van de TAC’s voor gedeelde bestanden en de toegang tot elkaars wateren. Er is nog steeds geen overeenkomst met Noorwegen en dus mag er nog niet in de Noorse zone worden gevist.

Dankzij Brexit hebben we vanaf dit jaar te maken met een nieuwe realiteit; op de Noordzee zijn nu op visserijgebied drie partijen actief: EU-VK-Noorwegen. Eind vorig jaar heeft de Europese Commissie van de lidstaten een mandaat gevraagd en gekregen om deze trilaterale onderhandelingen te kunnen voeren. 

Omdat de Brexit-uitkomst heel lang op zich liet wachten konden vorig jaar geen gesprekken gevoerd worden over de TAC's 2021 en werden door de verschillende partijen voorlopige TAC’s vastgesteld.

Om deze voorlopige TAC's  om te zetten in definitieve TAC’s zullen er, ondanks Coronabeperkingen, zo snel mogelijk onderhandelingen opgetuigd worden. Daarbij is efficiënt handelen van belang en wij hebben begrepen dat de trilaterale onderhandelingen tussen de drie partijen maandag zullen starten. 

Overigens zal, met ingang van dit jaar, bij allerlei visserijonderhandelingen de EU-delegatie onder leiding staan van Joost Paardekooper. Deze zeer ervaren Nederlandse EU-ambtenaar van DG Mare was de afgelopen jaren nauw betrokken bij het onderdeel visserij in de Brexitonderhandelingen en mag vanaf heden aan deze nieuwe uitdaging beginnen, waarmee VisNed hem van harte feliciteert.

Toegang wateren

In de Brexitdeal is geregeld dat Europese en Britse vaartuigen in elkaars wateren kunnen vissen, maar toegang tot de Noorse zone hangt nog af van een overeenkomst met Noorwegen en is voorlopig voor Europese vissers niet toegestaan. 

Leden die van plan zijn om dit jaar in de Noorse zone te gaan vissen, worden verzocht dit kenbaar te maken aan het secretariaat van de PO of VisNed zodat tijdig een vismachtiging Noorse Zone kan worden aangevraagd.

In de Noorse zone gelden, net als vorig jaar, een aantal gesloten gebieden ter bescherming van kabeljauw. De sluitingen zijn van toepassing gedurende de eerste maanden van 2021. Het kaartje met daarop de relevante gebieden en de posities en gesloten perioden is HIER te vinden.

Skagerrak

Het EU-gedeelte van het Skagerrak is wel met ingang van 1 januari jl. opengesteld. De voorlopige quota moeten nog verdeeld worden tussen de PO’s en het verzoek aan de leden is dan ook dat degene die op korte termijn in dit gebied wil gaan vissen contact opneemt met de eigen PO voor nadere informatie.

Er vindt op dit moment opnieuw intensief overleg plaats met de overkoepelende Deense PO over de Nederlandse activiteiten in dit visgebied. We proberen binnen afzienbare tijd afspraken over de 12-mijlszone en gebruik vistuigen in een convenant vast te leggen, zodat we in goede verhoudingen door kunnen gaan met onze visserij in het Skagerrak.