VisNed publiceert Verkiezingsdocument TK2021

VisNed is als grootste belangenbehartiger in de kottervisserij gericht op lobby, promotie, onderzoek en beleidsontwikkeling ten behoeve van haar leden. VisNed is landelijk en internationaal werkzaam en actief betrokken bij Europêche en EAPO. De visserij is complex en er zijn veel thema's die op de korte en middellange termijn aandacht vragen. Met oog op de Tweede Kamer verkiezingen in 2021, hebben wij een verkiezingsdocument opgesteld met daarin onze kernpunten voor de komende periode.

In maart 2021 worden er weer Tweede Kamer verkiezingen gehouden. In aanloop naar de verkiezingen worden de verkiezingsprogramma’s geschreven. Deze verkiezingsprogramma’s vormen de inzet van de partijen en het vertrekpunt bij onderhandelingen voor een regeerakkoord.

Hoewel visserijbeleid voornamelijk een Europese aangelegenheid is, is het de nationale regering die aan de lat staat voor de uitvoering, controle en handhaving.

VisNed heeft daarom deze week een verkiezingsdocument gepubliceerd waarin belangrijke onderwerpen vanuit het oogpunt van de visserij worden belicht, onderwerpen die interessant zijn voor de aanstaande Kamerverkiezingen. Het verkiezingsdocument staat op onze website www.visned.nl

De speerpunten die we willen meegeven aan de verkiezingsprogrammacommissies zijn:

  1. Vissers hebben ruimte nodig om hun vak te kunnen uitoefenen en deze ruimte wordt steeds beperkter, met name vanwege de uitrol van wind op zee en de roep om meer natuurgebieden. Er moet zoveel mogelijk ruimte behouden blijven voor onze duurzame visserij en als er toch ruimte moet worden ingeleverd, moeten vissers gecompenseerd worden voor verlies van visgronden. De visserij moet gesteund worden om een transitie door te maken. 
  2. Internationale regelgeving is leidend, maar deze regelgeving moet uitvoerbaar, naleefbaar en handhaafbaar zijn. Ook moet er internationaal gezien sprake zijn van een gelijk speelveld, wat ook geldt voor de Brexit en de uitwerking daarvan. 
  3. De sector heeft een duidelijke toekomstvisie, en behoefte aan herkenning en erkenning daarvan door een overheid die faciliteert om daar te komen. Dat moet door het stimuleren van innovatie, bedrijfsopvolging en het bijdragen aan vertrouwen om te durven investeren.

Visserijondernemers hebben baat bij duidelijkheid voor de lange termijn; beleid dat aansluit op de praktijk en waardering voor primaire bedrijfstakken zoals de Nederlandse visserijsector, een sector waar we terecht trots op kunnen zijn!