Geen vissers mee met BTS-survey

Vorige week kreeg VisNed bericht van Wageningen Marine Research (WMR) dat extra veiligheidsprotocollen in verband met de COVID-19 uitbraak er voor zorgen dat er dit jaar geen waarnemers van de sector mee kunnen varen gedurende de BTS-survey. Wel wordt aan boord van de Tridens een online blog bijgehouden en vissers kunnen via VisNed vragen stellen.

De zeer succesvolle onderzoekssamenwerking houdt onder meer in dat vissers meevaren tijdens de BTS-surveys. Dit zijn normaal gesproken surveys gedurende acht weken in augustus en september, waarin de bestandsopnames naar tong en schol worden uitgevoerd.

Deze Nederlandse aanpak en samenwerking tussen sector en wetenschap, die overigens nog steeds uniek is in Europa, vergroot het begrip en de uitwisseling van informatie. Ook worden na afloop van de survey met de vissers de visnetten nagekeken en weer up-to-date gemaakt voor gebruik volgend jaar.

Langzaam opstarten vanwege COVID-19

Sinds de uitbraak van COVID-19, liggen de surveys en de fysieke bijeenkomsten van de werkgroepen waarin toestandsbeoordelingen en adviezen behandeld worden stil. Gezien de verruiming van de COVID-19 maatregelen kon WMR vorige week berichten dat de dienstverlening van de Rijksrederij, waar het onderzoeksvaartuig Tridens onder valt, weer opgestart kan worden. Dit betekent dat de BTS-survey onder voorwaarden uitgevoerd kan worden.

Alleen WMR medewerkers mee

Er gelden echter wel reisbeperkingen in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, waardoor geen aanlandingen in havens in deze landen gedaan kunnen worden. Ook zijn er beperkingen gesteld door WMR (waaronder voorlopig geen buitenlandse dienstreizen), waardoor er door de Tridens langere reizen worden gemaakt. 

De veiligheidsprotocollen zorgen er ook voor dat alleen WMR-medewerkers mee mogen varen en geen waarnemers. Natuurlijk is dat heel jammer maar VisNed heeft er voldoende vertrouwen in dat de werkzaamheden op een juiste wijze worden uitgevoerd.

We gaan er overigens wel vanuit dat de sector nog wel betrokken is bij het “insteken van de netten”, zodat de onderzoeken zoveel mogelijk met gelijke vistuigcondities plaats vinden.

Vragen over surveys

Indien er nu of straks tijdens de surveys vanuit de visserij vragen leven kunnen deze via VisNed ingediend worden en zal hier tijdens de blog die tijdens de surveys wordt bijgehouden op worden ingegaan. Vragen kunnen ingediend worden via Geert Meun: gmeun@visned.nl