Aanvoerverbod zeebaars opgeheven

Tijdens de Visserijraad in december is een besluit over de aanvoer van zeebaars voor dit jaar genomen. Per 1 april is het aanvoerverbod opgeheven.

Voor de maanden februari en maart gold voor alle vistuigen een totaal aanvoerverbod. Vanaf 1 april 2020 mag er weer aanvoer plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

  1. Gerichte visserij op zeebaars met gesleept vistuig is niet toegestaan.
  2. Voor vaartuigen die gebruik maken van een dergelijk vistuig geldt een bijvangst-percentage van 5% met een maximale aanvoer van 520 kg per 2 maanden. Het percentage wordt berekend aan het eind van de reis.
  3. Voor staandwant-vissers geldt een maximale aanvoer van 1.400 kg per jaar.
  4. Voor de handlijn-vissers geldt 5.700 ton per jaar.

Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende vistuigen, ook voor fly-shooters geldt bovenstaande regeling. Wij gaan voor het resterende deel van het jaar uit van de volgende tweemaandelijkse periodes: apr-mei, jun-jul, aug-sep, okt-nov en dec.