Nathanaël Middelkoop maakt kennis met Brussel

In het kader van het inwerktraject heeft VisNed-medewerker Nathanaël Middelkoop op dinsdag 27 november 2018 een bezoek gebracht aan de Visserijcommissie van het Europees Parlement. Hieronder een verslag.

 

Naast het bijwonen van de vergadering van de Visserijcommissie was deze dag ook bedoeld om kennis te maken met Europarlementariër Peter van Dalen en zijn fractiemedewerker Johanna Kramer. Hij sprak met hen uitvoerig over Brexit, puls, aanlandplicht en het nieuwe EFMZV. In de wandelgangen werd ook nog even kennis gemaakt met Europarlementariër Annie Schreijer Pierik. Aangezien de Christen Unie - SGP fractie van Peter van Dalen zeer actief is op het Europese visserijdossier was de insteek van het bezoek om kennis met hen maken en kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen. Hierbij werd Middelkoop op zijn wenken bediend, doordat er die dag een vergadering van de Visserijcommissie gepland stond. 

Achterhaald

De vergadering van de Visserijcommissie begon met drie presentaties over de huidige controleverordening voor het visserijbeleid. Een van de presentaties werd verzorgd door de voorzitter van de Deense PO. Hierin werd duidelijk aangegeven dat het huidige visserijbeleid op het gebied van controle achterhaald is en dus een update nodig heeft. Hierbij moeten we er op letten dat vissers die in hetzelfde gebied en op dezelfde soorten vissen ook op dezelfde manier gecontroleerd worden, zo luidde de strekking van zijn verhaal.

Trots

Ook directeur-generaal Machado (verantwoordelijk voor het Europees beleid op het gebied van maritieme zaken en visserij) van de Europese Commissie was aanwezig om een bijdrage aan de vergadering te leveren. Machado noemde de Europese vloot de meest transparante, gecontroleerde en duurzame vloot. Hierbij prees hij de Visserijcommissie die de afgelopen periode goed heeft samengewerkt met de Europese  Commissie. Met succes zijn de meerjarenplannen voor de Oost- en Noordzee geschreven.

Uitgangspunt wat betreft de visbestanden is de MSY om zo het instandhoudingsdoel te behalen. Hierbij deelde Machado ook met trots mee dat 97% van de visbestanden in de Noordzee duurzaam bevist worden. Machado behandelde ook het nieuwe EFMZV. Door de uittreding van het Verenigd Koninkrijk zal het fonds met 5% slinken. Desondanks is dit volgens Machado voldoende om het hoge ambitieniveau van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid waar te kunnen maken.

EFMZV is complex

Uitgebreid heeft Nathanaël van gedachte kunnen wisselen met Johanna Kramer (fractiemedewerker visserij). Zij is zeer actief op het dossier van de pulsvisserij en zet zich er maximaal voor in om deze innovatie voor de visserijsector te behouden.

Ook het nieuwe EFMZV is besproken. Hierbij ging het vooral om de complexiteit ervan. De puzzel die op dit vlak gelegd moet worden is hoe we deze (onnodige) complexiteit qua papierwerk kunnen reduceren. Een stuk controle is goed, maar we merken nu dat de eisen op dit vlak dusdanig hoog zijn dat daarmee het doel van het EFMZV niet behaald wordt.

Het is fijn om te merken dat er mensen in Brussel rondlopen die weten wat er op het spel staat voor de visserij en die zich hier volop voor inzetten. De banden vanuit VisNed met Brussel waren al intensief en goed, maar met dit bezoek zijn deze banden nogmaals aangehaald. Juist omdat in Europa de kaders voor het visserijbeleid worden vastgesteld is het belangrijk als sector daar onze stem te laten horen. Dat kost soms veel tijd en inspanning zonder zichtbaar resultaat, maar Nathanaël heeft gemerkt dat het zeker niet voor niets is.