Sectorraad Visserij wil meer weten over omgaan met veiligheid aan boord

In de Sectorraad Visserij werken de kotter- en trawlersector samen aan onderwerpen die te maken hebben met bemanning in de breedste zin van het woord. Het onderwerp ‘veiligheid aan boord’ hoort daar nadrukkelijk bij. Over dat onderwerp willen leden van de sectorraad graag met vissers aan boord in gesprek. Het kan zijn dat u hierover benaderd wordt.

De sectorraad Visserij werkt aan een gezamenlijke veiligheidscampagne samen met koopvaardij en natte waterbouw. Die campagne richt zich op het dragen van het reddingsvest en weten waar je veilig staat aan boord. De ontwikkeling van een communicatie campagne begint met goed vooronderzoek.

Om inzicht te krijgen in de specifieke visserij-0aspecten willen de leden van de sectorraad en het bureau wat de campagne gaat verzorgen spreken met vissers van enkele schepen, over het werken aan boord, veiligheid en de rol- en taakverdeling aan boord.

Dat is van belang, omdat de campagne over meerdere sectoren gaan en de situatie in de visserij aan boord van de verschillende typen vissersschepen heel verschillend is.

Daarom de vraag of u wilt meewerken aan dat vooronderzoek en in gesprek wilt gaan met de mensen van de sectorraad als u benaderd wordt. Natuurlijk kunt u zich ook zelf aanmelden via het VisNed-secretariaat of uw eigen PO.