Goed overleg met Denemarken blijft belangrijk

Vandaag was opnieuw een uitgebreide delegatie van VisNed (mede namens de NVB) te gast bij de Deense zusterorganisatie om te overleggen over een aantal gemeenschappelijk dossiers. In het hoofdkantoor te Taulov werd ter voorbereiding op het aanstaande “scholseizoen” in Deense wateren aandacht geschonken aan de wederzijdse visserijactiviteiten. |Er is een verbeterde communicatie maar het kan nog beter. Verder werd van gedachten gewisseld over diverse actuele onderwerpen met veel gemeenschappelijke belangen. Een zinvolle bijeenkomst in een goede sfeer waarbij de afspraak werd gemaakt om de contacten intensief te houden.

Respect over en weer

Naar aanleiding van een aantal incidenten van Nederlandse vissers in Deense wateren nam VisNed ruim een jaar geleden het initiatief tot een overleg tussen de visserijorganisaties en betrokken vissers. Doelstelling: aangezien wij als Nederlandse vissers te gast zijn in Deense wateren, willen wij incidenten zoveel mogelijk voorkomen.

De vorig jaar gemaakte afspraken werden geëvalueerd en geconcludeerd kan worden dat de communicatie tussen de vissers aanmerkelijk is verbeterd, o.a. in de zgn. Wrakkengroep-app. Er hebben zich in 2018 maar enkele incidenten voorgedaan tussen Deens staand en Nederlands gaand want, een duidelijke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Medewerking van iedereen is

Ook werden meer beleidszaken besproken over Brexit, Technische Maatregelen en visserij in het Skagerrak.

Wat betreft de naleving van wet en regelgeving heeft VisNed haar duidelijke statement uit oktober 2017 herhaald; Nederlandse vissers moeten zich er terdege bewust van zijn dat ze te gast zijn in Deense wateren en dat het niet respecteren van al jaren geldende regelgeving volstrekt onaanvaardbaar is.

Brexit en aanlandplicht

Ook op de werkterreinen Brexit en aanlandplicht werden standpunten gewisseld. Deze liggen heel dicht bij elkaar. Bij de aanlandplicht verwachten we allebei onwerkbare situaties, nu nog verbloemd door een aantal vrijstellingen zoals bij schol en roggen.

Bij de Brexit wordt in EUFA-verband intensief samengewerkt en moet ook nagedacht worden over de post-Brexitsituatie waarbij bijvoorbeeld in de Adviesraden diverse werkzaamheden overgenomen moeten worden van Britse collega’s. In dit verband zullen Denemarken en Nederland moeten overleggen om tot een goede verdeling van deze extra taken te komen.

Afsluitend werd een gezamenlijke verklaring opgesteld ook bestemd voor Deense en Nederlandse overheid die hier te lezen is.