Inschrijvingen visserijregister

Diverse visserijondernemers hebben de laatste tijd vragen gekregen over het bedrijfsmatig gebruik van een vaartuig dat in het Nederlands Register voor Vissersvaartuigen (NRV) staat ingeschreven. In deze communicatie wordt melding gemaakt van het voornemen om de registratie van het vaartuig door te halen. Voor VisNed is dit aanleiding om een verzoek bij RVO in te dienen om verwijdering uit het register achterwege te laten.

Alle vissersvaartuigen die beroepsmatig gebruikt worden staan ingeschreven in het Visserijregister. Indien er vragen gesteld worden bij het beroepsmatig gebruik van het vaartuig, bijvoorbeeld omdat er geen aanvoer van vis plaats vindt, toetst RVO deze inschrijving op rechtmatigheid.

Veel ondernemers gebruiken kleine vissersvaartuigen / bootjes om vangstrechten dan wel vangstcapaciteit te parkeren. Dit is vaak aan de orde wanneer ondernemers in het verleden over meerdere vaartuigen beschikten maar besloten om dit aantal terug te brengen, vaak vanuit quotumbeperkingen. 

Om reserveringstermijnen te stuiten en het risico te vermijden dat contingenten / vangstrechten verliepen, werden deze vangstrechten veelal op een klein vaartuig geplaatst.

Een aantal jaren geleden diende zich ook het probleem aan van het aantonen van het beroepsmatig gebruik van het vaartuig. Toen is, in overleg met RVO, afgesproken dat wanneer er sprake is van een vaartuig met vangstrechten dat onderdeel van een Groepscontingent uitmaakt, waarbij bedoelde vangstrechten gebruikt worden door andere leden van de groep, dit aangemerkt werd als bedrijfsmatig gebruik van het betreffende vaartuig.

VisNed heeft RVO gevraagd deze mogelijkheid in stand te houden zodat de vaartuigen geregistreerd blijven staan in het Nederlands Visserijregister.