Jaarvergadering Europêche

Vorige week vrijdag hield de Europese koepel van visserijorganisaties Europêche in Brussel haar jaarvergadering. Europese samenwerking en afstemming is van groot belang, Lidstaten voeren eigenlijk alleen maar internationaal beleid uit. Complimenten waren er voor het kleine werkapparaat van Europêche, dat de standpunten vanuit de visserij richting Europees Parlement en Europese Commissie uitstekend naar voren brengt.

Naast een aantal huishoudelijke zaken zoals het financiële jaarverslag 2019 en de begroting 2020 werden de internationale dossiers doorgenomen.

Nieuwe Controleverordening

Op dit moment wordt in Brussel veel aandacht geschonken aan de nieuwe tekst van de Controleverordening. Met name vanuit de Commissie zijn een aantal ingrijpende voorstellen gekomen, over onder andere cameratoezicht en het wegen aan boord

Het Europees Parlement buigt zich eveneens over deze verordening en er wordt nagedacht over een groot aantal amendementen waarbij de meeste als doel hebben om regels verder aan te scherpen, terwijl de vraag moet zijn: wat is het doel van de regels en hoe verbeteren we de effectiviteit (en niet meteen meer of strenger).

Vanuit Europêche wordt veel commentaar geleverd om de regels nog wel een beetje werkbaar te houden, maar dit is een heel moeizaam traject want de bureaucraten lijken de overhand te hebben. 

EU Green Deal

Een andere zaak die aan de orde kwam was de Europese Green Deal. Europêche bepleit terecht dat het Gemeenschappelijke Visserijbeleid hét voorbeeld is van duurzaam beheer van natuurlijke voedselbronnen, waarbij er sprake is van een lage footprint. 

Ook werd gesproken over de visserijsubsidies (o.a. EMFZV) met daarbij aandacht voor discussies die er in WTO-verband plaatsvinden over accijnzen op brandstof in de scheepvaart en subsidies op nieuwbouw. Onterecht wordt de parallel getrokken tussen nieuwbouw en vangstcapaciteit. Nieuwbouw is vaak juist onontbeerlijk voor innovatie en verduurzaming en verbetering van de veiligheid en leef- en werkomstandigheden aan boord. Ook Nederlandse NGO's lijken de materie niet te snappen en als ze het wel snappen (wellicht nog erger) dan houden ze een onjuist beeld in stand.

Samenwerking Europêche – EAPO

Na een aantal meer technische zaken (markt, consumentzaken, sociale paragraaf bemanningszaken) werd uitvoerig van gedachten gewisseld over de samenwerking tussen Europêche en de EAPO (Europese koepel van Producentenorganisaties). Over deze samenwerking wordt al een aantal jaren gesproken omdat in de werkzaamheden van beide organisaties veel overlap zit maar dat geldt niet voor de leden.

Zo zijn bijvoorbeeld de Denen en Belgen geen lid van Europêche en zijn lang niet alle relevante PO’s lid van de EAPO. Er wordt nu toch een volgende stap gezet door de werknemers van Europêche en EAPO in Brussel in één kantoor te zetten. VisNed is van mening dat het uiteindelijke doel moet zijn om beide organisaties te laten fuseren en toekomstbestendig te maken, ook met het oog op de gewijzigde relaties met onze Britse collega’s.

Over het gesprek met de nieuwe voorzitter van de Visserijcommissie van het Europees Parlement, de fransman Pierre Karliskind vindt u elders in deze nieuwsbrief een artikel.