Uitnodiging bijeenkomst: Onderzoek visserijgedrag

Op vrijdag 29 november organiseren WEcR en WMR een bijeenkomst in IJmuiden om de uitkomsten van het 'Visserijstijlen onderzoek' te bespreken. Dit onderzoek gaat over de keuzes die vissers maken met betrekking tot het vissen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor vissers, visserijvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van het ministerie en onderzoekers, u bent van harte uitgenodigd.

In het zogeheten 'Visserijstijlen onderzoek' hebben de onderzoekers gekeken naar de combinatie van waar gevist is en hoeveel daar gevangen is (visserijdata) van de afgelopen jaren, daarbij hebben ze interviews gehouden met 28 demersale vissers om een beter begrip te krijgen van visserijgedrag. 

Met het project probeerden de onderzoekers (Amanda Schadeberg, Katell Hamon en Marloes Kraan) inzicht te krijgen in de vragen:

  • Waarom doen vissers wat ze doen?
  • Hoe kunnen we verschillen in gedrag (keuzes) tussen vissers begrijpen?
  • Wat betekenen de uitkomsten voor het onderzoek dat WMR en WEcR doen, ook voor het advies aan de overheid?

Nu het onderzoek bijna is afgerond willen de onderzoekers een bijeenkomst houden over de uitkomsten vóórdat ze het artikel publiceren, zodat ze de feedback mee kunnen nemen in de afronding van het onderzoek. Wilt u hierover meepraten, dan bent u van harte welkom bij WMR in IJmuiden van 13:00 tot 15:00 uur.

Graag even aanmelden bij marloes.kraan@wur.nl of telefonisch via 06-10642542. Mocht u vragen hebben over het onderzoek dan kunt u met Marloes Kraan contact opnemen.