Op Prinsjesdag in gesprek met Minister Schouten

Minister Carola Schouten (LNV) startte Prinsjesdag 2020 met koffie en een goed gesprek met een breed gezelschap jongeren onder de 30 jaar, werkzaam in de landbouw, visserij en natuursector. Beleidsmedewerker Nathanaël Middelkoop was hier ook voor uitgenodigd en namens de visserij aanwezig.

De gesprekstijd is benut door een stevige oproep aan de Minister, om zorg te dragen voor perspectief voor de vloot. Daarnaast heeft hij aangegeven dat VisNed het, naar aanleiding van het advies van Dhr. Joustra wat de dag ervoor uitkwam, van belang vindt om te komen tot één belangenbehartigingsorganisatie voor de hele sector.

Het was een plezierig gesprek en Minister Schouten nam ruim de tijd voor de visserij, waarvoor wij vanuit VisNed erkentelijk zijn. Deze week vindt u in Visserijnieuws ook een verslag van het gesprek.