Demersale werkgroep NSAC kiest nieuwe voorzitter

Vorige week kwam de werkgroep van de Noordzeeadvies (NSAC) bijeen die overleg voert over het beheer van de demersale bestanden in Noordzee en Skagerrak. Veel zaken passeerden de revue waaronder de verkiezing van een nieuwe voorzitter.

Met een vertegenwoordiging van de Europese Commissie werd de laatste stand van zaken besproken betreffende de onderhandelingen over de TAC’s 2022. Met name kabeljauw staat prominent op de agenda omdat er weer een TAC-verlaging wordt voorgesteld en het VK en Noorwegen pleiten voor gebruik van recente wetenschappelijke informatie waardoor die korting achterwege kan blijven.

Vanuit de Scheveningengroep (lidstaten rond de Noordzee) werd de vergadering bijgepraat over de onderwerpen: uitzonderingen aanlandplicht 2022, schrappen maaswijdte voor inktvis, de 24 meter boomkorlengte die opnieuw in regelgeving vastgelegd worden en een aantal verduidelijkingen in Technische omschrijvingen van scholbox en definities voor gerichte visserijen.

De Focusgroep Aanlandplicht heeft de inventarisatie afgerond van chokespecies in de verschillende visserijen en zal daarover advies uitbrengen aan de Europese Commissie.

Tenslotte wil de werkgroep dat in Europese regelgeving in plaats van VMS voor plaatsbepaling ook AIS gebruikt mag worden. Dit kan voor de visserman qua kosten voordelig zijn en ook dat er toch door gevist kan worden als VMS uitgevallen is.

Nieuwe voorzitter

Nadat in verband met Brexit eind 2019 de heel kundige voorzitter van deze belangrijkste werkgroep van de NSAC, Barrie Deas noodgedwongen moest terug treden werd het voorzitterschap over genomen door de Française Caroline Gamblin. Echter, zij vertrok eerder dit jaar bij de Franse visserijorganisatie naar MSC wat weer zorgde voor een vacature.

Bij de invulling hiervan werd ook gekeken naar Nederland maar gezien de organisatorische ontwikkelingen hier kon niet aan het verzoek voldaan worden.

Gelukkig werd de Zweedse visserijbestuurder Peter Ronelöv Olsson bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. Hij was al vele jaren voorzitter van de werkgroep Skagerrak/Kattegat. Hopelijk komen de mutaties nu in rustiger vaarwater.