Nieuwjaarsbericht waarnemend voorzitter Kees van Beveren

Het jaar 2020 was een bewogen jaar. Kees van Beveren, vice-voorzitter en waarnemend voorzitter van VisNed kijkt voor- en achteruit.

Het jaar 2020 was voor iedereen een bewogen jaar, want met de ontwrichtende impact van het coronavirus is en wordt iedereen geconfronteerd. Als het virus echter zijn intrede doet in de eigen nabije familie- en kennissenkring, wordt pas echt duidelijk hoe enorm de gevolgen van het virus zijn.

We hebben het afgelopen jaar, en nu nog, te maken met diverse lockdowns in binnen- en buitenland met gevolgen voor de visserij. In 2020 is aanzienlijk minder vis aangevoerd dan in 2019, tegen lagere gemiddelde prijzen, wat leidde tot een lagere gemiddelde omzet dan in 2019.

In het proces over het Noordzeeakkoord was er in 2019 al sprake van wederzijdse teleurstelling en die teleurstellingen zijn in het jaar 2020 alleen maar groter geworden. Het opwekken van windenergie op zee heeft dramatische gevolgen voor onze visserijsector, die wereldwijd tot de meest duurzame behoort.

Uiteindelijk is besloten om ondanks de verleende steun aan het akkoord niet deel te nemen aan het Noordzeeoverleg. De sector in het algemeen, en VisNed in het bijzonder, beraadt zich op de toekomst. Dat is ook nodig, want de dossiers waarin de belangen van onze leden behartigd moeten worden lopen onverminderd door.

LNV-minister Schouten heeft de sector laten weten dat ze vanaf begin 2021 aan de slag gaat met de uitvoering van de Kottervisie, waarbij de beslissingen over het benodigde budget worden genomen in het Noordzeeoverleg (NZO). In het NZO wordt “op consensus gericht overleg gevoerd” op basis van het Noordzeeakkoord.

De minister is voornemens om overleg met de visserijsector de maatregelen uit de kottervisie zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften vanuit de praktijk. Daarom komt er een maandelijks voortgangsoverleg op werkvloerniveau, met een gepaste vertegenwoordiging van de visserijsector en desgewenst ook de keten.

Een van de actuele dossiers is de Brexit, die direct van invloed is op de bedrijfsvoering van onze leden. Over de deal kunnen we kort zijn: de Nederlandse kottervloot is bestolen en betaalt een veel te hoge prijs.

Voor de garnalensector was het jaar 2020 ook een zwaar jaar, waarin de gevolgen van het coronavirus goed merkbaar waren, onder meer vanwege beperkte pelcapaciteit in Marokko door de lockdowns.

Binnen het project MSC-Garnaal wordt er actief gewerkt aan de doelstellingen van het certificaat. In 2020 is een concept-regeling opgesteld, waarin het privaat toezicht voor de garnalenvisserij is uitgewerkt.

Deze regeling kan pas echt goed in werking komen als er aan boord van ieder schip een goed functionerende blackbox beschikbaar is. De normering daarvoor is in voorbereiding.

Zo zijn er veel belangen die aandacht vragen. Het VisNed-bestuur probeert, daartoe ondersteund door een professioneel en kundig team, die belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Dat vraagt veel tijd en inspanning maar het werk wordt met volle inzet gedaan in het besef, dat onze vissers werken in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Ook in het jaar 2020 hebben we dat ondervonden.

Namens VisNed wens ik u allen een gezegend jaar 2021 toe met een goede visserij en een behouden vaart!

Kees van Beveren, vicevoorzitter

8834 60bew