PO Delta Zuid: dringen in de Zuidelijke Noordzee

Op 6 juli vond de jaarlijkse ledenvergadering van PO Delta Zuid plaats. Vissers maken zich grote zorgen om hun toekomst, vanwege het pulsverbod, de uitrol van wind op zee en de claims van NGO's waar geen eind aan lijkt te komen. Visserijbedrijven die afhankelijk zijn van de Zuidelijke Noordzee en het Kanaal voelen de gevolgen van het ruimtetekort op zee nu al. Delta Zuid is één van de vijf PO's die onder de landelijke koepel VisNed samenwerken. 

PO Delta Zuid nam afscheid van Adrie Mol als bestuurslid namens de garnalenvissers, die sinds 2004 lid van het bestuur was. Zowel binnen als buiten de PO verdedigde hij de belangen van de zuidelijke garnalenvissers. Eddy Sinke van de YE 138 werd gekozen als opvolger. In het huishoudelijk deel werd ook de jaarrekening van de PO goedgekeurd.

Emoties lopen hoog op

Bij het bespreken van de actualiteiten liepen de emoties hoog op. Er was veel frustratie over het pulsbesluit op zich en ook over de overgangsperiode, die bij nader inzien 2,5 maand langer had kunnen duren. 

De grote ruimtelijke claims van wind op zee, maar zeker ook de natuurorganisaties die onbeperkt geld en podium lijken te krijgen ten koste van visserijgemeenschappen, geven een groot gevoel van onmacht. We leven in een land wat zich kenmerkt door het polderen en stakeholderprocessen, maar worden de belangen nog wel op gepaste wijze afgewogen?

De zee verandert nu al en vissers zijn bezorgd over de milieu impact van wind op zee straks, maar natuurorganisaties lijken vooral druk met projecten. Zij voelen een mislukt natuurproject niet, zoals deze week de proef met oesters in windparken, terwijl een visserman bij elke windmolen een direct effect ondervind in zijn portemonnee. Laat staan op de lange termijn, als de bodemstructuur dusdanig veranderd is dat het ecosysteem effecten ondervindt.

We leven echter in de realiteit dat het pulsverbod, de energietransitie en een onevenwichtig speelveld een feit zijn. Vanuit VisNed wordt veel inzet gepleegd om op al die dossiers alnsog het beste resultaat voor de varende vissers te behalen.

Bemanningszaken

Het zorgen voor een goed opgeleide en gediplomeerde bemanning, voorzien van de juiste vaarbevoegdheden, is geen sinecure. Annemarie van Seters, die niet alleen bestuurslid is van Delta Zuid, maar namens VisNed ook lid is van de Sectorraad visserij benadrukte dat. Leden werden opgeroepen om bij twijfel gewoon contact op te nemen via 0527 - 684141 of info@visned.nl