Sociale impact van visserijbeleid structureel onderbelicht

Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) kent niet alleen duurzaamheidsdoelstellingen op het ecologische vlak, maar ook op het sociaal-economische vlak. Werkgelegenheid, leefbaarheid van visserijgemeenschappen en natuurlijk het voorzien in voedsel als basis voor stabiele samenlevingen, zijn onderdeel van beleidsdoelstellingen. In de beleidsdiscussies blijft het sociale belang vaak onderbelicht. 

VisNed is veel tijd kwijt aan gesprekken met natuurorganisaties en wetenschappers over de impact van visserij op ecologie, biodiversiteit, visbestanden en bodemstructuur. De impact van maatregelen op de visser worden echter maar beperkt besproken, laat staan onderzocht. Dit moet veranderen, zo ook ICES. Daarom is onlangs de ICES werkgroep WGSOCIAL opgericht, met als doelstelling een focus op beleidsondersteunend sociaal onderzoek.

VisNed is erg blij met deze ontwikkeling, zeker daar de discussie over natuur steeds verder polariseert en er te weinig rekening wordt gehouden met de impact van de natuurlobby op de leefbaarheid en economie van visserijgebieden. En dat staat nog los van de impact die de toegenomen regeldruk en de aanvallen vanuit NGO's hebben op de visserman zelf.  

MARE beleidsdag

Tijdens de MARE beleidsdag op 24 juni 2019 stond dit (vergeten) aspect centraal, met de vraag: 'Hoe kunnen we het sociale belang van visserij dusdanig definiĆ«ren en kwantificeren dat we het kunnen gebruiken in beleidsontwikkeling?'. Dat is best een lastige vraag, want hoe meet je hoe belangrijk visserij is voor de identiteit en aantrekkelijkheid van een regio? 

Marloes Kraan (Wageningen Marine Research) houdt zich onder meer bezig met dit soort vragen en heeft een aantal weken geleden via (sociale) media een oproep gedaan om van vissers te horen wat visserij voor hen betekenden. De vele antwoorden gaven een goed beeld, waarbij familie, trots en traditie vaak werden genoemd, maar ook het belang van de visserij voor de lokale gemeenschap en de sociale samenhang in dorpen.

Ondernemers Anja Keuter en Maarten Drijver gaven een presentatie en ook werd een film vertoond van visserman en EMK bestuurslid Dirk Kraak. De aanwezigen vanuit de visserij hebben de conferentie ervaren als een warm bad, waar er ruimte was voor goede dialogen en er geluisterd werd naar de vissermannen en -vrouwen. En in deze tijden, is dat helaas uniek te noemen.