Caroline Gamblin nieuwe voorzitter Demersale werkgroep NSAC

Er wordt door de Noordzeeadviesraad (NSAC) gewerkt aan advies over de toepassing van de Single Use Plastic richtlijn in relatie tot recycling van visnetten en aan een advies over het beheer van de Garnalenvisserij. Afgelopen week vergaderde het Uitvoerend Comité online.

Vorig najaar trad de Britse NFFO directeur, Barrie Deas, af als voorzitter van de belangrijke Demersale Werkgroep van de NSAC. De Française Caroline Gamblin, beleidsmedewerker bij de Franse Comité National is bereid gevonden het stokje over te nemen.

Wij kennen haar al jaren als een prima collega en zijn erg blij dat zij deze belangrijke taak op zich wil nemen. Haar benoeming is ook een indicatie van de effecten van Brexit. Onze Britse collega’s vormden immers een belangrijk onderdeel van ‘het motorblok’ van de NSAC, maar gaan ons (helaas) definitief op 1 januari 2021 verlaten.

Kabeljauw

In de vergadering was veel aandacht voor de plannen rondom kabeljauw. De wetenschappelijke informatie over dit bestand wijst in een heel zorgelijke richting, vandaar dat vorig jaar tijdens de EU – Noorwegen-onderhandelingen is afgesproken om zo spoedig mogelijk aanvullende beschermende maatregelen te nemen.

De voorstellen voor maatregelen voor de Europese wateren die men vanuit de Europese Commissie wil nemen vallen voornamelijk in Schots water en daar komt richting 2021 Brexit al een beetje om de hoek kijken. Maatregelen zouden niet hoeven te gelden voor vistuigen die minder dan 5 % kabeljauw bijvangen.

Anders ligt het met de maatregelen in de Noorse zone. Omdat kabeljauw een bestand is dat samen met Noorwegen wordt beheerd hebben de Noren aangegeven gebieden te willen sluiten ter bescherming van ondermaatse kabeljauw en deze zouden van kracht moeten worden voor alle vistuigen.

Hoewel de Europese Commissie aangedrongen heeft om de 5 %-bijvangstregel ook in de Noorse zone toe te passen lijkt het erop dat dit niet gehonoreerd wordt. Uit eerdere kaartjes bleek dat deze gebieden uitermate slecht uitpakken voor onze scholvissers.

Overleg hierover is complex, want Nederland moet hierover met de EU praten, die dan weer met Noorwegen in overleg moet. De COVID-19 uitbraak bemoeilijkt dit gevoelige overleg. 

Scheveningengroep van Noordzeelidstaten

Het is gebleken dat bij het uitwerken van de nieuwe Verordening Technische Maatregelen wat fouten zijn gemaakt. Zo schijnen de coördinaten van de scholbox niet helemaal correct overgenomen te zijn en wordt er gesproken over het definiëren van visserijen die er in de Noordzee niet eens zijn, zoals de gerichte visserij op inktvis.

Dat moet dit najaar in de evaluatie hersteld worden en daar gaat NSAC advies over uitbrengen, waar het ICES advies over puls natuurlijk ook een rol in zal spelen. We gaan daar in de vergadering van de Demersale werkgroep in juli overleg over plegen.