PO Wieringen - VisNed van start

Nu de PO Wieringen aangesloten is bij VisNed, wordt er geïnvesteerd in de onderlinge band. Het VisNed team was op vrijdagmiddag 8 juni te gast in Den Oever voor de aftrapbijeenkomst.

Het team heeft zich voorgesteld en de dossiers waar VisNed zich mee bezig houdt zijn doorgelopen, met name de thema’s die relevant zijn voor de garnalen- en kreeftjesvisserij. Zo kwamen onder andere de aanlandplicht, windenergie en natuurgebieden, convenanten en bemanningszaken en veiligheid aan de orde. Dat is geen lichte kost voor één bijeenkomst. Om die reden zullen er dan ook vervolgbijeenkomsten worden georganiseerd. Hoewel er een relatief klein clubje vissers aanwezig was, kijkt VisNed en het bestuur van PO Wieringen terug op een geslaagde bijeenkomst. Er was ruimte voor verdieping en het stellen van (kritische!) vragen. Aan de aanwezige vissers: dank voor de inbreng!