Brusselse Haringparty, netwerkmoment van jewelste

De haringparty bij de EU is onmisbaar voor het bijhouden van Brusselse netwerken. Voor het VisNed team is deze bijeenkomst, net als voor de Redersvereniging en de Visfederatie al heel veel jaren ‘vaste prik’. Hoofdgast was dit jaar minister Carola Schouten.

De Nederlandse activiteiten in de EU worden in Brussel gecoördineerd vanuit de Permanente Vertegenwoordiging (zeg maar de NL-ambassade) bij de EU. Jaarlijks organiseert deze een Haringparty. In haar openingswoorden vertelde minister Schouten over haar bewondering voor de visserijsector als duurzame voedsel voorzieners van de wereld. En zij stak haar trots voor de kleinschalige familiebedrijven die zeer innovatief en duurzaam bezig zijn niet onder stoelen of banken.

Gerard van Balsfoort sprak namens de gezamenlijke aanvoer- en handelssector zijn dank uit voor de steun van de Nederlandse - en alle andere 27 EU-lidstaten - in het Brexit dossier. Hij benadrukte het grote belang van een eendrachtige aanpak en was blij te constateren dat industrie, maar ook NGO’s en lidstaten in dit dossier ‘schouder aan schouder staan’ voor een duurzame visserij en voor duurzame economie in de kleine visserijgemeenschappen. Van Balsfoort hechtte eraan de minister te danken voor haar inzet voor de visserij en sprak de wens uit dat zij dat nog jaren mag doen.

Drie man sterk
Het VisNed team was dit jaar met drie vertegenwoordigers aanwezig. Wij vinden dat belangrijk, want visserijbeleid komt in Brussel tot stand. In de Europese Commissie, tussen de lidstaten en - last but not least - via het Europees Parlement. Het was goed om zoveel vertegenwoordigers uit al deze geledingen te zien en met zovelen nieuwe contacten te leggen en oude banden te verstevigen. Ook netVISwerk was ter plaatse.

Visbureau bedankt
Het Nederlands Visbureau - ‘ons’ Visbureau! - maakte weer geweldige promotie dit jaar in Brussel. Een woord van dank voor de familie de Ruijter, visdetaillist uit Breda, die ook dit jaar weer zorgde voor geweldige haring. Maar er was meer. Het Nederlands GroentenFruit Huis was ter plekke met heerlijke en gezonde producten, evenals de Nederlandse organisatie van bierbrouwers. De lichtste en zwaarste bieren werden gedemonstreerd en geconsumeerd.

Nederland zette ook met de Haringparty van dit jaar in Brussel weer een best netwerk beentje voor.