Uitslag EMK enquête bekend

De roep om te komen tot één organisatie bleef klinken, ook na de vastgelopen gesprekken over de belangenbehartiging, onder leiding van Elbert Dijkgraaf (oud Kamerlid SGP) begin dit jaar. Daarom heeft EMK een enquête uitgeschreven onder de leden van alle Producenten Organisaties (PO's). De resultaten van die enquête ondersteunen echter de conclusies van de gesprekken onder leiding van Dijkgraaf, namelijk: de meesten zijn het er over eens dat één visserijorganisatie beter zou zijn, maar er is geen eenduidigheid noch duidelijkheid over het 'hoe' van die ene organisatie.

Waar in 1978 het Reformatorisch Dagblad berichtte dat de Federatie van Visserijverenigingen werd opgericht, op 9 februari 1979 berichtte diezelfde krant dat de Vissersbond uit de nieuw opgerichte Federatie stapte. Sindsdien zijn er veel pogingen ondernomen om te komen tot één organisatie, waarbij de ene keer de grens werd getrokken door (een deel van de) Federatie/VisNed PO's en de andere keer door PO Vissersbond.

Na het mislukken van SALO in 2014 stapte PO Wieringen uit VisNed, om zich in 2018 weer bij VisNed aan te sluiten. De meest recente poging om te verkennen of er toegewerkt zou kunnen worden naar één organisatie stamt uit begin 2019, onder leiding van Elbert Dijkgraaf, maar is vastgelopen op de vraag of het beheer van individuele contingenten aan de belangenbehartiging gekoppeld moest worden en op welke wijze dat contingentbeheer vormgegeven dient te worden (centraal of regionaal).

De enquête van EMK geeft hierover een verdeeld beeld,  maar wel is duidelijk dat minder dan een kwart van de respondenten aan geeft dat centraal contingentbeheer een voorwaarde voor gezamenlijke belagenbehartiging is.

Opvallend is ook dat er slechts 26,6 % respons op de enquête kwam, hoewel de roep om te komen tot één organisatie intussen een vast en continu gegeven is. Van deze respondenten gaf vervolgens 77 % aan het nodig te vinden te komen tot één belangenbehartigingsorganisatie. In vakblad Visserijnieuws van deze week kunt u meer lezen over de uitkomsten van de enquête .