Mogelijke sanctie weegplicht Denemarken

Sinds 1 april 2020 wordt in Denemarken streng toegezien op de weeg- en sorteerverplichting voordat transport plaats mag vinden. Bij aanlandingen kort na 1 april vorig jaar, werden controles uitgevoerd en daarover komen nu brieven van de Deense inspectiedienst. Nederlandse PO’s overleggen over een gezamenlijke reactie.

Nadat Denemarken door de Europese Commissie gekapitteld was dat er geen controles werden uitgevoerd op aanvoeren die per vrachtwagen naar andere landen werden vervoerd, heeft Denemarken de regels daartoe aangescherpt. 

Het kwam er op neer dat niet alleen aan boord weging moest plaatsvinden, maar ook sortering per grootteklassen. Hierop wordt bij aanvoer in een Deense haven  via een steekproef controles uitgevoerd.

Weging aan boord lukt nog wel maar nauwkeurige sortering in grootteklassen (wat feitelijk overbodig is, het gaat immers om de juiste gewicvhten per soort) is te arbeidsintensief en dus onwerkbaar. Daarom moesten veel vissers besluiten tot op en neer varen naar een Nederlandse haven of hun vis te verkopen op een Deense visafslag.

Gedurende de eerste weken na 1 april vorig jaar was er nog volop overleg gaande met de inspectiediensten en ministeries, omdat de regelgeving niet altijd duidelijk was. Daarom is het verbaliserend optreden bij aanlandingen die kort na 1 april plaats vonden ons inziens te voorbarig. 

Zoals aangegeven zullen wij vanuit Nederland met een gezamenlijke reactie komen. Leden die één of meerdere brieven van het Deense ministerie hebben ontvangen, worden verzocht een kopie aan het VisNed-secretaraat te sturen.