Lokale en regionale overheden actief in de visserij

VisNed is agenda-lid van het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) waarbinnen zestien gemeenten en vier provincies actief zijn. De regio heeft vaak een sociaaleconomisch belang bij de visserij, wat erg groot kan zijn, denk aan Urk of Groningen met de Noordelijke havens en werkgelegenheid gekoppeld aan de garnalenvisserij. 

In het Bestuurlijk Platform Visserij treden wethouders van zestien visserijgemeenten en vier gedeputeerden met elkaar in overleg over allerlei visserijonderwerpen. Gedeputeerde de Bat van de provincie Zeeland is de voorzitter.

De gemeenten en provincies kunnen via hun contacten met de verschillende ministeries en het Huis van de Nederlandse provincies beleidsmatig hun punten naar voren brengen. Om de inbreng vanuit Nederland een beetje te coƶrdineren en op sommige punten de krachten te bundelen is het BPV in het leven geroepen.

Regionale onderwerpen, landelijke afstemming

Het BPV kijkt naar het effect van wet- en regelgeving voor de lokale en regionale werkgelegenheid. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar visserijvoorstellen uit Brussel, maar ook die uit Den Haag. Een recent voorbeeld waarop overleg tussen VisNed en het BPV plaatsvindt, is het Operationeel Programma voor het nieuwe Europese visserijfonds EMVAF of de Brexit.

Maar ook in het pulsdossier is er destijds gezamenlijk opgetrokken. Het BPV heeft destijds WEcR de opdracht gegeven de sociaaleconomische gevolgen in kaart te brengen van een volledig pulsverbod voor de Nederlandse visserij.

Uit deze studie bleek dat bij lagere visprijzen en hogere brandstofprijzen het bedrijfseconomische verlies kan oplopen tot meer dan 20 miljoen voor de totale Nederlandse vissersvloot. Deze studie heeft het BPV meermalen onder de aandacht gebracht om daarmee het begrip bij buitenlandse overheden te vergroten.

Om te zorgen dat de input vanuit de sector en het PBV elkaar aanvult nemen Pim Visser, Nathanaƫl Middelkoop en soms Sarah Verroen deel aan de vergadering van het BPV.