Overschrijding vis-uren Westerschelde dreigt

Vorige week heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de visserijorganisaties een waarschuwing gegeven dat het beschikbare aantal visuren voor de garnalenvisserij in het Natura2000-gebied Westerschelde bijna volledig benut is. Wanneer volledige benutting aan de orde is, wordt de Westerschelde voor garnalenvissers gesloten.

In het kader van de afgegeven Wnb-vergunning garnalenvisserij is voor de verschillende Natura-2000-gebieden een maximaal aantal visuren per jaar per gebied toegewezen. Het totaal aantal uren voor alle gebieden bij elkaar wordt niet uitgeput maar dat geldt wel voor een aantal individuele gebieden. Eerder dit jaar moest de Oosterschelde al gesloten worden voor de garnalenvisserij en nu dreigt ook sluiting van de Westerschelde.

Om deze sluiting van te voorkomen, hebben de PO’s met leden die in de Westerschelde mogen vissen hierover geïnformeerd met daarbij het dringende verzoek om garnalenvisserij in dit gebied zoveel mogelijk te vermijden. 

De uitputting van het aantal uren in de Westerschelde staat bijna op 100%, het ministerie werkt met een flexibiliteit van 10% zodat wanneer 110% bereikt wordt, sluiting doorgevoerd wordt voor de rest van het jaar.

Oosterschelde

In augustus werden we via een bericht van LNV plotseling geconfronteerd met een sluiting van de Oosterschelde omdat de uitputting van het aantal uren dit jaar al op 185% stond. Een tijdige waarschuwing van het Ministerie was uitgebleven vanwege administratieve problemen.

Omdat LNV naast sluiting ook aangegeven heeft dat ze de overschrijding van uren in de Oosterschelde van 2021 af gaan trekken van het aantal uren volgend jaar waardoor er nauwelijks nog gevist kan worden, zijn de gezamenlijke PO’s in bezwaar gekomen tegen deze besluiten van de overheid. Deze procedure  zal enige tijd in beslag nemen.

Andere gebieden

De benutting van het aantal visuren voor de garnalenvloot in de andere Natura-2000-gebieden, Noordzeekustzone, Waddenzee, Voordelta en Vlakte van de Raan laat zien dat daar geen problemen te verwachten zijn, in de meeste gevallen is sprake van (een aanzienlijke) onderbenutting.