Voedselproducenten spreken onvrede uit

Vorige week dinsdag, 1 oktober, trokken boeren massaal naar het Malieveld uit onvrede over de manier waarop ze door politiek en media neergezet worden. Ook vissers waren van de partij. EMK voorzitter Job Schot hield op het podium een speech waarin hij uiting gaf van de gedeelde gevoelens van onmacht, onvrede en ongelijke behandeling die voedselproducenten ten deel valt.

 

Directe aanleiding voor het protest is de uitspraak van D'66 Kamerlid Tjeerd de Groot, die pleit voor halvering van de veestapel naar aanleiding van de Raad van State uitspraak over stikstofdepositie in N2000 gebieden. Het kan verkeren, want De Groot sprak in 2016, toen hij de sector nog vertegenwoordigde als directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) over perspectief voor groei voor de melkveehouderij.

Het ongenoegen zit echter dieper en komt voort uit het feit dat maatregelen die betrekking hebben op landbouw en visserij dikwijls genoemd worden als quick-win voor papieren problemen en het resultaat zijn van emotie-politiek.

De wispelturigheid van de overheid, onduidelijkheid over beheer en implementatie van wet- en regelgeving treft deze familiebedrijven hard. Bedrijven die, gezien hun aard, behoefte hebben aan lange termijn perspectief en een duidelijke koers.

Het Ministerie van LNV wil dit jaar nog komen met een kottervisie, een lange termijn vooruitblik op de sector. Een flinke klus, gezien de vele ontwikkelingen die op de vloot af komen, van Brexit tot pulsverbod en aanlandplicht. Gezien al deze ontwikkelingen begrijpt VisNed het signaal wat op 1 oktober op het Malieveld is afgegeven door de voedselproducenten. VisNed deelt het standpunt dat voedsel geen onderwerp is voor goedkoop politiek gewin.

VisNed medewerker Sarah Verroen was vanuit haar betrokkenheid bij de melkveehouderij en visserij aanwezig op het Malieveld. De toespraak van Job Schot (EMK) is deze week ook in vakblad Visserijnieuws gepubliceerd.