Flyshoot-overeenkomst in de wachtstand

In april 2021 meenden alle betrokkenen in het overleg over een Gentlemen’s Agreement voor de Flyshootvisserij in het kanaal dat er overeenstemming was bereikt, maar hier kwamen de Fransen in mei op terug. Vorige week bleek dat de Fransen inmiddels een heel ander pad bewandelen. Voor ons resteert: hoe nu verder?

Tijdens de vergadering van de werkgroep Engels Kanaal van de Noordwestelijke Wateren Adviesraad (NWWAC) stond het onderwerp op de agenda. Met name vertegenwoordigers van de Franse kustvloot trokken van leer tegen de toename van het aantal Flyshooters in Het Kanaal. De aanname daarbij is dat deze toename vanwege de effectiviteit van het vistuig de visbestanden heel snel kunnen uitputten.

Aangegeven werd dat de afspraken uit de overeenkomst als onvoldoende worden gekwalificeerd, daarom worden de Europese Commissie en de lidstaten opgeroepen snel actie te ondernemen en ICES te vragen om wetenschappelijke informatie te delen over de ontwikkeling van de visbestanden die bevist worden en de impact van het Flyshootvistuig daarop.

Vanuit VisNed is grote teleurstelling uitgesproken over de gang van zaken en over de Franse opstelling. Er is geruime tijd onderhandeld over de overeenkomst tussen vissers uit de vier landen en wat er nu op tafel ligt zijn de eerste goede stappen voor het beheer van de Flyshootvisserij. 

In de overeenkomst staat ook opgenomen dat we de wetenschappelijke instituten WMR en IFREMER zullen vragen om het rapport uit 2012 te updaten. Daarom is, hierbij gesteund door België, voorgesteld om de Gentlemen’s Agreement te ondertekenen en het gesprek over het vervolgtraject voort te zetten. Hierop kwam echter geen respons van Franse zijde.

Verder is het opvallend dat de Fransen vooral verwijtend kijken naar andere landen als het gaat om het drukker worden in het Kanaal wat betreft Flyshootvisserij, terwijl juist de Franse vloot erg gegroeid is. Het heel snel opbouwen van een grote Franse vloot Flyshooters moet kennelijk geaccepteerd worden als een gegeven en de andere landen moeten daarom maar aan de kant.

Wat VisNed betreft blijven we in gesprek op basis van feiten en niet op basis van emotie en nationale motieven. Wij blijven er voor pleiten dat we voor de aanstaande najaarscampagne met elkaar om tafel gaan.