Zorgen om massale sterfte onder bruinvissen

De afgelopen weken zijn er tientallen dode bruinvissen aangespoeld op, met name, de Waddeneilanden. Hun doodsoorzaak is nog onbekend, maar de massasterfte leidt ook onder vissers tot grote bezorgdheid. De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de bruinvissterfte, waarbij gekeken wordt naar bijvoorbeeld virusuitbraken, maar ook naar de aanleg van windparken, defensieoefeningen of vergiftiging als doodsoorzaak.

De Noordzee wordt steeds drukker en dat kan grote gevolgen hebben op in zee levende organismen, maar ook op sedimentatie, stromingen en nutrienten-menging in de waterkolom.

De aangespoelde bruinvissen (zo'n 40 alleen al op Ameland) zijn allemaal tegelijk dood gegaan en het betreft voornamelijk volwassen exemplaren. Op Twitter gingen ook vanuit de visserij beelden rond van drijvende kadavers. 

De sector is bezorgd om het effect van alle menselijke activiteiten op zee. De containerramp met de MSC ZoĆ« in 2019 heeft laten zien dat het systeem kwetsbaar is en men niet altijd even goed en snel kan inspelen op calamiteiten die zich, mogelijk steeds vaker voordoen. 

VisNed is blij dat er onderzoek gedaan wordt, want als het hier wel een verstoring door menselijk handelen betreft, dan moet het voorzorgsprincipe toegepast worden zoals dat ook voor de visserij geldt.

Het is natuurlijk niet gezegd dat de massale sterfte onder bruinvissen een gevolg van menselijk handelen is, maar het is wel van belang dat er meer kennis komt over de invloed die de toegenomen activiteiten op het ecosysteem hebben.

Het is namelijk wel bekend dat zeezoogdieren, waaronder bruinvissen snel en veel hinder kunnen ondervinden van bijvoorbeeld onderwatergeluid.

In het VK gaat 'The Crown Estate', de beheersorganisatie van het Britse Koninklijke Huis, onderzoek doen naar de impact van wind op zee.

VisNed is van mening dat internationale samenwerking op het vlak van onderzoek naar cumulatieve effecten van menselijk gebruik van groot belang is, in toenemende mate daar de voorziene groei van bouw- en heiwerkzaamheden gerelateerd aan offshore wind.