Nog geen overeenkomst Flyshooters

In onze nieuwsbrief van 16 oktober jl. maakten wij melding van een overeenstemming over afspraken tussen Flyshooters die actief zijn in het Engelse kanaal. Bij de verdere uitwerking hiervan bleken er toch nog verschillen op tafel te liggen, die verder overleg noodzakelijk maken.

Tussen vertegenwoordigers van Frankrijk, België, het V.K. en Nederland wordt al ruim een jaar gesproken over beheermaatregelen voor de visserij met Flyshoot in het Engels Kanaal. 

Vissers en hun vertegenwoordigers zijn er, gezien de toenemende belangstelling voor deze visserij, van overtuigd dat het van belang is om afspraken te maken over maximering en regulering van de Flyshootvisserij.

Ondanks een aanstaande Brexit, is het van belang dat er niet alleen afspraken komen tussen vissers uit de drie EU-landen, maar ook dat Britse collega’s hierin participeren. 

Na een digitale vergadering op maandag 12 oktober jl. leek er overeenstemming te zijn van een pakket van maatregelen, dat gezien kan worden als een eerste stap op weg naar een duurzaam beheer. 

In afwachting van de uitwerking via een advies van de Noordwestelijke Wateren Adviesraad (NWWAC) zouden de afspraken vastgelegd worden in een Gentlemen‘s Agreement dat 1 november 2020 in werking zou treden. 

Compromis

Onderhandelingen tussen vier landen met soms verschillende visies of uitgangspunten, zou uiteindelijk moeten leiden tot een voor alle partijen aanvaardbaar compromis. Dit compromis luidt:

  • Aantal vergunningen; Frankrijk 28, België 6, Nederland 24, VK 17, waarbij een besluit van de Engelse overheid nog genomen moet worden,
  • Maximale touwlengte: 3.200 meter + 15 % controlemarge,
  • Maximale touwdikte en -gewicht: 50 mm en 2 kg,
  • Aantal zeedagen in VIId; per blok van 2 weken maximaal 10 zeedagen, op jaarbasis maximaal 240,
  • Gebruik minimale maaswijdte bij visserij op inktvis: 70 mm (initiatief richting EC om EG. Vo. Technische Maatregelen te wijzigen),
  • NL- en BE-flyshooters blijven buiten de 9 en bij Normandië buiten de 12 mijlszone,

Evaluatie van deze maatregelen vindt aan het einde van de aanstaande winterperiode plaats, er zal dan met name worden gekeken naar de afspraken over de visserij-inspanning.

Toch verschil van inzicht

Nadat de teksten waren opgesteld bleken er toch verschillen van inzicht:

  • Het compromis over de touwlengte van 3.200 meter mag volgens Frankrijk alleen gelden voor de Engelse Flyshooters terwijl de Belgische en een meerderheid van de Nederlandse Flyshooters dit voor iedereen wil laten gelden.
  • Bij de bepaling van het gewicht per meter van het touw dient (net als bij bepaling van de lengte) een controlemarge toegepast te worden van 10 %.
  • De Belgische Flyshooters hebben moeite met het compromis over de visserij binnen de Franse 12 mijlszone. Hierbij speelt ook een rol dat i.v.m. Brexit de toegang tot de Engelse 12 mijlszone zeer waarschijnlijk verloren gaat.

De afgesproken deadline van 1 november 2020 is dus niet gehaald. Overleg, tot nu toe met name bilateraal, tussen de verschillende partijen wordt voortgezet.