Noordzeedagen onder meer over balans en blauwe economie

Op 7 en 8 oktober jongstleden werden in Delft de Noordzeedagen gehouden. Vanuit de sector waren meerdere vertegenwoordigers aanwezig en twee deelsessies gingen over de visserij.

Op de Noordzeedagen komen beleidsmakers, wetenschappers en gebruikers al jaren samen om te praten en netwerken over beleid en ontwikkelingen op de Noordzee.

Vanuit VisNed was Sarah Verroen aanwezig, die tevens invulling gaf aan een deelsessie over draagvlak voor 'blauwe economische groei', vanuit visserijregio's. Eerder die dag presenteerde Durk van Tuinen van de NVB over draagkracht in relatie tot visserij.

De sessie over draagvlak ging over de impact die ontwikkeling op zee hebben op mensen die leven met, van en op zee. De groei en ontwikkeling van andere sectoren, zoals offshore windenergie, transport en natuurgebieden gaat ten koste van de ruimte voor visserij, maar ook ten koste van perspectief op dit moment omdat er een verschil in Europese en politieke stimulans zit tussen sectoren.

Voor een uitgebreid verslag van de Noordzeedagen, zie Visserijnieuws van deze week.