Herziening visserijopleidingen

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een beroepscompetentieprofiel voor mbo-niveau 3 (SW5) en mbo-niveau 4 (S4). De Sectorraad Visserij, waar VisNed actief partner in is, heeft inbreng geleverd voor de nieuwe opleidingseisen. Afgelopen dinsdag 11 juni, werd op het Nova College te IJmuiden het nieuwe beroepscompetentieprofiel voor de maritieme sector gepresenteerd, waarin veelzijdigheid en beroepsperspectief een belangrijke rol speelt. 

Wat is een BCP?

Het beroepscompetentieprofiel, ofwel BCP, is een overzicht van kennis, taken en vaardigheden die bij een bepaald beroep horen. Het BCP laat zien waar een leerling na het behalen van zijn/haar diploma aan zou moeten voldoen. Vanuit het BCP, waarin de wensen vanuit de sector zijn opgenomen, gaat het onderwijs aan de slag met het opstellen van kwalificatiedossiers. Deze vormen uiteindelijk de basis voor de invulling van de opleidingen. 

Waarom een nieuw BCP?

Het huidige BCP-visserij stamt uit 2011 en sindsdien hebben er behoorlijk wat ontwikkelingen plaatsgevonden die direct en indirect van invloed zijn op de uitoefening van een beroep in de visserij. Het gaat hier om onder meer een toename van (strengere) regelgeving en eisen aan zeevarenden, het internationale speelveld en veranderingen in de structuur van de sector zelf, waardoor een herziening van het BCP nodig was. Aan de hand van een nieuw BCP worden visserijopleidingen aangepast aan de actualiteit, met als doel goede en geschikte vissers af te kunnen leveren aan de sector.

Wat is de hoofdlijn van dit BCP?

In het eerste deel van de opleiding worden leerlingen technisch en nautisch opgeleid en krijgen zij van beiden de basis mee. Vervolgens worden de leerlingen in het tweede deel van de opleiding maar voor één van beide disciplines (technisch of nautisch) opgeleid voor de toekomstige eindbevoegdheid. Een leerling kan daarnaast kiezen uit een van de drie profielen/specialisaties (koopvaardij, waterbouw of visserij). Een aantal voordelen van dit BCP voor de visserij?

• Leerling doet ook basiskennis op van andere maritieme disciplines en wordt zo veelzijdiger opgeleid;
• Beter beroepsperspectief voor leerlingen met een maritieme opleiding;
• Trainingen en cursussen volgens de nieuwste vereisten zijn in de opleiding opgenomen.

Zijn we nu klaar?

Het nieuwe BCP geldt voor de maritieme mbo-opleidingen op niveau 3 en niveau 4. Hieronder vallen de visserijopleidingen SW5 en SW4. Voor deze opleidingen gaan de verschillende scholen in het maritiem onderwijs aan de slag aan de hand van het nieuwe BCP.
De leerlingen die een mbo-niveau 2 maritieme opleiding volgen, hieronder valt SW6, moeten nog even geduld hebben. Op 13 juni is de verkenning gestart om ook hiervoor een nieuw BCP te schrijven. Hierbij worden de zorgen vanuit de sector over de zwaarte van de opleiding en de steeds hoger wordende eisen uiteraard meegenomen. Vanuit de sector is behoefte aan technisch opgeleide mensen die veilig en verantwoord kunnen werken. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Nathanaël Middelkoop: nmiddelkoop@visned.nl