Inbreng EU noodplan voedselzekerheid

Een van de onderdelen van de Farm to Fork (F2F) strategie is het opstellen van een noodplan om de voedselveiligheid en voedselzekerheid in de EU te waarborgen in geval van een (inter)nationale crisis. De COVID-19 uitbraak heeft de urgentie voor een dusdanig plan groter en zichtbaarder gemaakt, en hier worden dan ook de eerste stappen in gezet. VisNed heeft hier inbreng op geleverd.

De COVID-19 pandemie heeft er voor gezorgd dat er meer erkenning is voor het belang van 'cruciale sectoren', waar ook voedselproductie en dus visserij onder valt.

Ondanks de restricties in diverse landen en de extra vereisten gekoppeld aan transport van mensen en goederen, heeft de visserij wel doorgang kunnen vinden tijdens de uitbraak.

Snel handelen van de lidstaat Nederland heeft er ook voor gezorgd dat er relatief snel een stilligregeling was om de ergste klappen in de markt op te vangen en vissers te steunen in deze moeilijke tijd.

Hoewel er commentaar is op de complexiteit van de procedure, moeten we in ogenschouw houden dat er ook lidstaten zijn waar er geen sprake was van steun, en vissers nog meer op hun eigen reserves zijn teruggeworpen.

De lessen die geleerd zijn, en worden, tijdens deze pandemie, worden omgezet in een noodplan voor het geval er in de toekomst weer een soortgelijke ingrijpende crisis is.

Denk hierbij aan een uitbraak van een ziekte, maar ook oorlog of een natuurramp behoort tot de mogelijkheden. In zo'n geval is het essentieel dat voedselproducenten hun werk kunnen blijven doen, om lokaal te voorzien in de primaire levensbehoeften.

Roadmap

Onlangs is de zogeheten Roadmap voor een noodplan voor de borging van voedselzekerheid gepubliceerd. Wij zouden graag zien dat erkende brancheorganisaties een vaste plek krijgen in het overleg over de voedselvoorziening, de rol van professionele PO's is ook van belang.

Continu├»teit van familiebedrijven in tijden van crisis is essentieel, Europese steunpakketten zijn een passende en effectieve maatregel om deze MKB bedrijven te helpen. 

Naast dat vangstmogelijkheden te allen tijden moeten worden gegarandeerd is het ook van belang om oog te hebben voor communicatie en afstemming ten aanzien van grensovergangen.

Daarbij is het zo dat het noodplan zich beperkt tot de EU, waar we graag zouden zien dat ook de verbanden met relevante (keten)partijen buiten de EU worden gekend in het noodplan, zoals eventuele implicaties van crises in niet-EU landen, denk hierbij aan de wederzijdse afhankelijkheid tussen Nederland en Marokko op het vlak van garnalenverwerking.