Breed gedragen advies over beheer kabeljauw

De Europese visserijsector heeft vorige week een nieuw advies uitgebracht over het beheer van kabeljauw in de Noordzee, Skagerrak en het Oostelijk Engels Kanaal. Naast de vaststelling van een TAC maken een aantal aanvullende maatregelen hiervan onderdeel uit. De EU, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk (VK) worden opgeroepen dit advies over te nemen.

Vorig jaar heeft deze werkgroep, met deelnemers uit Engeland. Schotland, Noorwegen, Denemarken, België en Nederland (VisNed), voor de eerste keer een gezamenlijk advies uitgebracht.

Dit gebeurde omdat de toestandsbeoordeling van dit kabeljauwbestand door ICES drastisch naar beneden werd bijgesteld met als advies een TAC-reductie van 60%.

De Europese visserijindustrie heeft vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voorstellen gedaan over het beheer van kabeljauw. Dat leidde tot aanvullende maatregelen en een minder ingrijpende korting op de TAC. 

De Europese Unie en Noorwegen hebben dit jaar de extra maatregelen ingevuld, met name in de vorm van gesloten gebieden. In de Noorse zone gelden deze gebieden voor alle bodemvistuigen, in EU-wateren geldt een vrijstelling voor vistuigen die minder dan 5% kabeljauw vangen.

Nieuwe maatregelen

De Europese visserijsector stelt voor om het herstel van het kabeljauwbestand binnen MSY-referentiepunten te komen iets langer de tijd te geven, daarmee kan een verdere TAC-reductie voorkomen worden.

Verder worden de seizoensluitingen in het voorjaar gecontinueerd. De verwachting is dat Noorwegen in de periode 1 juli – 31 december 2021 opnieuw gesloten gebieden gaat toepassen. 

De door de EU voorgestelde gebieden worden ook geaccepteerd, mits de uitzondering voor tuigen met minder dan 5% kabeljauwvangst in stand blijft.

Vanaf 1 januari as. is het VK een onafhankelijke kuststaat. Dit land neemt dan, net als Noorwegen, eigenstandige besluiten inzake het visserijbeheer. In het VK wordt gesproken over het opzetten van een RTC-systeem maar dan wel op basis van real-time / on board informatie. 

Dit worden gebieden van 15 bij 15 zeemijl en ze gaan gelden voor 21 dagen. Dit systeem moet van kracht worden vanaf april 2021 (na seizoensluitingen) en gaat gelden voor alle vistuigen met uitzondering van pelagische tuigen. 

Het advies vanuit de Europese visserij-industrieën is HIER te vinden.