In VK-wateren meldingsplicht zeezoogdieren

In het Verenigd Koninkrijk (VK) is een nieuwe eis opgenomen in de licentievoorwaarden. Indien een vaartuig vissend in Britse wateren in het vistuig een zeezoogdier aantreft dient hiervan melding gedaan worden aan de Britse autoriteiten.

In de kottervisserij met gesleepte vistuigen komt het heel sporadisch voor dat een zeezoogdier zoals bruinvis, zeehond, dolfijn of walvis wordt bijgevangen. En als dat al gebeurt is er vaak sprake van een dier in bepaalde staat van ontbinding waarbij het aannemelijk is dat het eerder gestorven is.

De Britse overheid stelt nu de meldingsplicht in waarbij aangegeven moet worden als zo’n dier bijgevangen is.  De verplichting geldt voor alle vaartuigen ongeacht nationaliteit, dus zowel Britse en EU-vaartuigen. De Britse overheid hoopt daarmee te bewerkstelligen dat er meer data over (ongewenste) vangst van zeezoogdieren beschikbaar komen.

De verplichting gaat in op 1 december as. Elke bijvangst van een zeezoogdier moet binnen 48 uur na afloop van de visreis gemeld worden. De MMO heeft hiervoor een Excel-bestandje ontwikkeld wat HIER te downloaden is.

In dit bestandje staat een richtlijn hoe het formulier ingevuld dient te worden en zit ook een lijst van zeezoogdieren waarvan melding gevraagd wordt. Indien het gevangen dier in staat van ontbinding is kan dat bij punt 11 aangegeven worden.

Het ingevulde formulier kan gemaild worden naar: statistics@marinemanagement.org.uk of in een enveloppe naar: MMO Statistics, Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, NE4 7YH.