Mid-Channel-conferentie; toonbeeld van constructieve samenwerking

De visserijactiviteiten van Nederlandse vissersvaartuigen in het Engelse Kanaal breiden gestaag uit. Al vele jaren vindt er overleg plaats tussen Franse, Engelse en Belgische visserijvertegenwoordigers en vissers om afspraken te maken over de ruimtelijke spreiding van hun visserij-activiteiten. VisNed is nu ook toegetreden tot dit overleg om de belangen van de Nederlandse vloot te behartigen.

Afgelopen week is deze conferentie voor de 39ste keer georganiseerd. Er worden afspraken gemaakt en op zeekaarten vastgelegd waar en wanneer niet met gesleept vistuig gevist wordt om in die gebieden vaartuigen die gebruik maken van passieve vistuigen, met name krabbenpotten, ongestoord hun werk te laten doen.
Dankzij deze vrijwillige afspraken is het aantal incidenten tot een minimum terug gebracht. Tijdens een rondgang langs de verschillende deelnemers bleek dat het in totaal ging om een handvol gevallen waarbij bij één helaas meer dan 150 potten verloren gegaan zijn. Maar iedereen is ervan overtuigd dat deze overlegstructuur ervoor zorgt dat, ondanks de grote hoeveelheid visserijactiviteiten, de incidenten tot een minimum beperkt blijven.
Voor het komende jaar werden afspraken vernieuwd. Hierbij werd ook overeengekomen dat het ontwikkelen van digitale kaarten nu snel ter hand dient te worden genomen. Tot nu toe gaat dat nog steeds met behulp van Decca-gegevens, een toch wat gedateerd systeem. Verder werd afgesproken om een lijst met telefoonnummers en emailadressen op te stellen van alle vaartuigen die in deze gebieden actief zijn. Veel schepen beschikken over internet waardoor snelle communicatie mogelijk is.

Brexit
Ook tijdens deze conferentie wierp de aanstaande Brexit haar schaduw vooruit. Niemand weet hoe deze definitief ingevuld gaat worden. Vanaf Franse kant werd erop gewezen dat vissers in dit verband al langer samenwerken dat het Gemeenschappelijk Visserijbeleid oud is namelijk vanaf 1980 terwijl het GVB dateert van 1983. Van Engelse zijde werd bevestigd dat de visserij in Het Kanaal, ook na de Brexit, niet zonder intensieve samenwerking kan. Uitgesproken werd dat deze positieve insteek ook in de toekomst de basis moet blijven voor dit Mid-Channel overleg. In de (pers)-verklaringen die na afloop werden opgesteld werd dat ook naar voren gebracht.

Andere zaken
Tijdens de 2-daagse bijeenkomst kwamen ook andere zaken langs zoals de veel te strikte vangstbeperkingen voor zeebaars en rog. Vissers zien een toename van deze soorten, met name grote vissen en de wetenschap merkt dat niet op zodat het probleem van onrealistische beheersmaatregelen alleen maar toeneemt en hier moet toch een eind aan komen. VisNed zal elk initiatief vanuit Frankrijk en Engeland om te komen tot verruiming van de vangstmogelijkheden met kracht ondersteunen.