Wij zijn VisNed
De vereniging van kottervissers

VisNed, vereniging van kottervissers

Wij behartigen de belangen van de Nederlandse kottervisserij

 • Corona update

  De uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus heeft grote impact op onze samenleving, wereldwijd en in Nederland. De Corona-maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van het virus te beperken, raken ook onze sector in de volle breedte. We hebben een aparte pagina aangemaakt om ondernemersvragen te beantwoorden. Uiteraard kunt u ons, ook nu, gewoon bereiken voor meer informatie.

  Lees verder...

 • Wie zijn wij?

  VisNed is de grootste Nederlandse belangenbehartiger voor de kottervisserij. Een overkoepelende organisatie, waarbinnen vijf van de zeven producentenorganisaties (PO's) in de Nederlandse kottervisserij samenwerken.

  Lees verder...

 • Corona update

  De uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus heeft grote impact op onze samenleving, wereldwijd en in Nederland. De Corona-maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van het virus te beperken, raken ook onze sector in de volle breedte. We hebben een aparte pagina aangemaakt om ondernemersvragen te beantwoorden. Uiteraard kunt u ons, ook nu, gewoon bereiken voor meer informatie.

  Lees verder...

 • Wie zijn wij?

  VisNed is de grootste Nederlandse belangenbehartiger voor de kottervisserij. Een overkoepelende organisatie, waarbinnen vijf van de zeven producentenorganisaties (PO's) in de Nederlandse kottervisserij samenwerken. Actuele (inter)nationale thema's waar VisNed zich mee bezig houdt zijn onder meer het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (o.a. Aanlandplicht en Pulsvisserij), Brexit, de uitrol van Wind op Zee, Natuurbeleid, Sociale Zaken en Innovatie. 

  VisNed vertegenwoordigt PO Urk, PO Delta Zuid, PO Texel, PO West en PO Wieringen.

  Lees verder...

Slider

VisNed is sinds 2014 partner in de Green Deal Visserij voor een Schone Zee en draagt met de andere partners bij aan het terugdringen van visserijgerelateerd afval in zee. in 2020 loopt de huidige Green Deal af. Partners bezinnen zich op een vervolg. 

Afgelopen week vonden er bij de Europese commissie in Brussel workshops plaats over het verminderen van visserijafval en recycling en hergebruik van oud netwerk. Daarbij wordt gekeken naar producentenverantwoordelijkheid. Praktische inbreng vanuit de visserij werd door VisNed aangedragen en is hoognodig in dit dossier, omdat men snel verzandt in onwerkbare administratieve gedrochten van 'oplossingsrichtingen'.

Vissers halen vrijwillig jaarlijks bijna 300.000 kg afval uit zee en daarnaast zijn visserijorganisaties partner in de Green Deal Visserij voor een Schone zee, waarin actief gewerkt wordt met externe partijen aan het verminderen van zwerfvuil afkomstig van de visserij. Haaks op deze goede intenties en inzet vanuit stakeholders, besluit de overheid om 800.000 kg afval van MSC ZOE in zee te laten liggen. Hoe kan dit?

In december 2019 heeft het bedrijf Senbis Polymer Innovations BV vijf vissers voorzien van speciaal geproduceerd biopluis, een mogelijk alternatief voor pluis, gemaakt van in zeewater afbreekbaar materiaal. Dit materiaal moet uitgebreid getest worden, waarbij gekeken wordt naar slijtage, gebruik en werking en de biologische afbreekbaarheid. Rijkswaterstaat financiert de proeven, die uitgevoerd worden op de Noordzee en de Waddenzee. 

De plastic productie zal in de komende 30 jaar verviervoudigen naar 1200 miljoen ton per jaar. Dit betekent meteen dat het gevaar van plasticvervuiling in de oceanen sterk groeit en de EU heeft met oog daarop maatregelen aangekondigd want Europa wil het schoonste continent worden. Er is veel waardering voor de bijdrage die vissers leveren in het opruimen van de zee en visserij neemt een belangrijke plaats in aangaande de oplossingen.