Toelichting herziening maatschapscontract

Eind 2019 zijn het maatschapscontract en de bijbehorende Algemene voorwaarden voor de maatschapsvisserij van het SFM herzien. Dit was nodig aangezien het C188 verdrag andere eisen stelt aan de inhoud het contract en bepaalde verwijzingen naar wetteksten niet meer juist waren. Hieronder een aantal belangrijke wijzigingen.

Stille maatschap

Als een maatschap deelneemt aan het rechtsverkeer door bijvoorbeeld een overeenkomst aan te gaan dan is het geen ‘stille maatschap’ meer, maar een openbare maatschap. Als een openbare maatschap een (visserij)bedrijf uitoefent, dan is het een vennootschap onder firma (VOF). Bij een vennootschap onder firma is zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk. Dit is onwenselijk voor de maatschapsvisserij en dus moet ervoor gezorgd worden dat de maatschap een stille maatschap blijft. 

Dit kan geregeld worden door de visserijmaatschap zich als 'stille maatschap' te laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Er bestaat echter onduidelijkheid over de vraag of hier een wettelijke inschrijvingsplicht voor bestaat. Wij adviseren hier navraag naar te doen bij uw boekhouder/accountant en het advies in deze op te volgen.  

Berekening deelloon

Voor de berekening van het deelloon zijn er twee manieren, namelijk (A) een verdeling op basis van procenten en (B) een verdeling op basis van delen. Verdeling A kan inhouden dat men percentages van de netto-besomming afspreekt. Nadeel hiervan is dat de procenten moeten worden aangepast als er opstappers worden ingezet en als de bemanning tijdelijk wordt uitgebreid. Formeel zou de maatschapsovereenkomst dan zelfs moeten worden gewijzigd.

Verdeling B heeft dat nadeel niet, want het totaal aantal delen neemt af of toe en dat vertaalt zich automatisch in het deel dat elk van de bemanningsleden ontvangt. Het betreft (aan-) delen in het bemanningsdeel in geld.Het voordeel van deze methode is dat de overeenkomst niet gewijzigd hoeft te worden als een opstapper meegaat of als de bemanning tijdelijk wordt uitgebreid. Daarnaast wordt ieder bemanningslid beloond op basis van functie en ervaring.

rekenvoorbeeld

Overig

In de algemene voorwaarden voor de maatschapsvisserij is ook bepaald hoe om te gaan met een opstapper of tijdelijke uitbreiding van de maatschap. Daarnaast is de arbeids- en rusttijdenregeling uitgewerkt voor 16- en 17-jarigen en bemanningsleden van 18 jaar en ouder en is er een klachtenprocedure en geschillenregeling opgesteld. Hierbij een link naar het maatschapscontract en de bijbehorende algemene voorwaarden. Ook een link naar de formulieren die moeten worden ingevuld als de maatschap tijdelijk uitgebreid wordt of er een opstapper meegaat.  

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij uw PO of contact opnemen met Nathanaël Middelkoop (nmiddelkoop@visned.nl).