Elke reis een gezondheidsverklaring insturen

Er is de afgelopen tijd nogal wat te doen geweest overhet melden van de gezondheidstoestand van de opvarenden aan boord van vissersschepen die Nederlandse havens aandoen. VisNed heeft daarover navraag gedaan bij de instanties. Het is duidelijk: Gedurende de Covid pandemie moeten tot nader order alle vissersschepen die een Nederlandse haven aandoen de Maritime Declaration of Health (MDoH) uiterlijk zes uur vóór aankomst indienen. 

Het MDoH formulier hoeft niet vanaf boord te worden verstuurd, dat mag ook door een vertegenwoordiger aan de wal. In dit verband zijn opvarenden alle personen aan boord, dus naast de bemanning ook eventuele passagiers, stagiairs, etc.

Het is begrijpelijk dat men niet blij is met ‘weer een formulier’. De administratieve last wordt telkens hoger, maar in dit geval moeten we als vissers alles op alles zetten om geen COVID-19 verspreidingsrisico te worden.

Helaas was de naleving van de COVID-19 regels zodanig niet op orde dat de overheid met maatregelen dreigde. Daarom een dringende oproep om dat formulier wel en tijdig in te sturen.

En let wel: het geldt voor alle schepen, ongeacht of ze buiten de 12 mijl zijn geweest of niet. Zorg gewoon dat het ingevulde formulier klaar staat en verstuur het vanaf boord of laat het vanuit huis of kantoor versturen. Het formulier dat voor schippers van zeevissersschepen moet worden gebruikt is hier te downloaden (Engelse versie hier). 

De MDoH moet ook ingevuld worden als er geen opvarenden met een (vermoedelijke) besmetting aan boord aanwezig zijn. Voor reizen naar buitenlandse havens vragen autoriteiten in Frankrijk, Duitsland en Denemarken om een recente negatieve Covid test bij het inreizen. 

Tegelijk wordt door VisNed in VNO NCW verband gewerkt aan een test strategie. Dat is een werkwijze voor de langere termijn, waarover we binnenkort meer duidelijkheid hopen te kunnen geven

De slogan van de overheid is ‘samen krijgen we Corona onder controle’ en ook VisNed hoopt dat dit lukt, zodat het insturen van wéér een formulier snel tot het verleden behoort.