Nadere voorwaarden stilligregeling bekend

Iedere week is er sectorbreed overleg met het Ministerie van LNV over de COVID-19 maatregelen. Afgelopen dinsdag is in dat sectoroverleg ook gesproken over de stilligregeling. In dit artikel vindt u nogmaals de voorwaarden en belangrijke data.

De medewerkers van LNV en RVO hebben in no time een regeling in elkaar gezet waar de eerste nood voor schip en bemanning mee gelenigd kan worden. Overigens is Nederland tot dusver het enige land met een stilligregeling die nu al uitgewerkt is. Daarvoor zijn we hen erkentelijk.

Naar verwachting wordt de regeling rond 7 mei gepubliceerd.

Voorwaarden

  • De regeling geeft per schip de mogelijkheid om een vergoeding voor 5 stilligweken aan te vragen;
  • Een aanvraag moet gedaan worden middels e-herkenning (zie ook onze vorige nieuwsbrief, uw PO kan u hierbij behulpzaam zijn); 
  • Die aanvraag kan gedaan worden nadat er vijf stilligweken zijn gebruikt; 
  • Er kan maximaal één aanvraag gedaan worden (voor dus max 5 weken); 
  • Een schip moet in de voorafgaande periode van twee jaar (samen) tenminste 120 dagen gevist hebben, voor nieuwbouw schepen wordt berekend of het vaarpatroon overeenkomt met 120 dagen per 24 maanden; 
  • Uitbetaling is achteraf, in één keer, reken op 6-8 weken na de aanvraag;
  • De subsidieregeling loopt tot vier weken nadat in Nederland de horecabeperkingen zullen zijn opgeheven. Dat zal in de praktijk betekenen zeker tot het einde van de maand juni.

Een stilligweek is een aaneengesloten periode van 7x 24 uur in een haven, waarvan de eerste dag 00.00 uur als begintijd geldt. De eerste dag kan iedere dag van de week zijn, maar de stilligweek bestaat altijd uit in totaal aaneengesloten zeven etmalen. De controle daarop is via VMS, die dus altijd ingeschakeld moet zijn (wat eigenlijk standaard het geval is). 

Concreet betekent dit dat een schip gedurende zeven dagen de haven niet mag verlaten. Verplaatsingen in een haven zijn slechts toegestaan als er een afdoende verklaring voor is. Als er geen VMS registratie is gedurende een stilligweek, dan is er in principe geen recht op subsidie. Er kan natuurlijk sprake zijn van overmacht (kapotte VMS, stroomuitval o.i.d.), in geval van overmacht, kan er via uw PO geprobeerd worden in overleg met RVO en LNV een oplossing te vinden. 

E-herkenning aanvragen

Voor het aanvragen van de stilligvergoeding heeft u E-herkenning nodig. Wij adviseren u deze zo snel mogelijk aan te vragen. Voor aanvragen van subsidies bij RVO hebben de bedrijven E-herkenning niveau 2+ nodig, die is via verschillende providers snel aan te vragen, zie hier voor een lijst met providers.

Het is mogelijk om uw PO te machtigen om aanvragen te doen, maar als uw bedrijf zelf geen e-herkenning heeft, dan moet dit via formulieren en het kan dan zomaar een paar weken duren voordat het geregeld is. Ook is het mogelijk om via uw E-herkenning de PO te machtigen om aanvragen voor u te doen het zogeheten “handelen namens”.

Nogmaals, als uw bedrijf geen E-herkenning heeft moet dit via formulieren en daar gaat zo een paar weken overheen voor de machtiging geregeld is. Het eenvoudigste en snelste is dus wanneer u zelf E-herkenning aanvraagt.

Zodra u deze E-herkenning binnen heeft, moet er direct ingelogd worden, waarbij u electronische TAN-codes kan aanvragen. Dit duurt ook een paar dagen en deze worden per post verzonden. U heeft TAN-codes nodig om de subsidie aanvraag na invullen digitaal te versturen.

Uiteraard kan uw PO u behulpzaam zijn met het aanvragen van E-herkenning, wacht daar niet mee!

Beperkt budget

De economische gevolgen van COVID-19 zijn nog niet te overzien. Deze zijn in potentie voor onze kottersector vele malen schadelijker dan we kunnen inschatten, er dreigt immers in Europa een diepe recessie, vooral in onze belangrijkste exportlanden Frankrijk, Italië en Spanje.

Als dit leidt tot structureel lagere visprijzen, dan is dit steunpakket een eerste steun in de rug, maar voor een economisch rendabele bedrijfsvoering op basis van reële prijzen is veel meer nodig.

We kijken vooruit naar de mogelijkheden voor meer Europees geld, mocht dat nodig blijken. Daar werken we vanuit VisNed aan, samen met onze Europese partners in EAPO en Europêche. We houden u op de hoogte via de nieuwsbrief en de speciale VisNed COVID-19 pagina.