Meld u voor de C188 keuring

Op 15 november 2020 treedt het C188 verdrag (Work in Fishing Convention) in werking. Iedereen moet aan de eisen van dit verdrag voldoen en schepen die certificaatplichtig zijn moeten voor die datum goedgekeurd zijn door ILT. Er zijn nog maar weinig visserijbedrijven die een C188 inspectie bij ILT hebben aangevraagd. Daarom een dringende oproep dit snel te doen. Mochten er problemen zijn om in contact te komen met ILT hierover, dan kunt u dit melden bij het VisNed-team.

Het C188 verdrag is van toepassing op alle vissers en zeevissersvaartuigen die betrokken zijn bij commerciële visserijactiviteiten. Per 15 november 2020 zijn de volgende twee categorieën van zeevissersvaartuigen certificaatplichtig:

  1. Zeevissersvaartuigen die langer dan drie dagen aaneen op zee blijven én die (a) een lengte (L) van 24 meter of meer hebben; of
  2. Zeevissersvaartuigen die langer dan drie dagen aaneen op zee blijven én (b) wiens certificaat van deugdelijkheid het toestaat op een afstand van meer dan 200 zeemijlen tot de Nederlandse kustlijn bij laag water te varen.

Alle zeevissersvaartuigen, dus met en zonder certificaat, kunnen in een buitenlandse en/of Nederlandse haven worden geïnspecteerd. Als tijdens de inspectie blijkt dat het zeevissersvaartuig niet aan de eisen van C-188 voldoet, kan het schip worden aangehouden.

Zeevissersvaartuigen die niet certificaatplichtig zijn moeten ook aan de regels van C-188 voldoen. Ook zij kunnen worden geïnspecteerd door een handhavingsinspecteur van de ILT of door inspecteurs in het buitenland.

Certificaat aanvragen

Voor het aanvragen van een certificaat kunt u het aanvraagformulier Ontheffingen, vrijstellingen en aanvullende certificaten invullen en e-mailen naar visserij@ilent.nl. Na ontvangst van uw aanvraag wordt u gebeld om een inspectie aan boord in te plannen.

Als uit deze inspectie aan boord blijkt dat wordt voldaan aan alle eisen, ontvangt u een certificaat. Dit certificaat is het bewijs dat u voldoet aan de eisen van het verdrag. Om u voor te bereiden op deze inspectie aan boord, is er een toetsingskader beschikbaar.

DOOR DE MAATREGELEN IN HET KADER VAN COVID-19 HEBBEN DE INSPECTIES EEN TIJDJE STILGELEGEN. ECHTER, DE DEADLINE VAN 15 NOVEMBER 2020 IS HARD. HET IS DAAROM VAN BELANG ZO SNEL MOGELIJK EEN KEURING AAN TE VRAGEN!

Informatie(bijeenkomst)

Meer informatie over C188 vindt u in het artikel dat eerder in onze nieuwsbrief heeft gestaan. Daarnaast zullen er voor verschillende PO’s informatiebijeenkomsten hierover worden georganiseerd. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw PO. Verder kunt u voor meer informatie, vragen of opmerkingen terecht bij Nathanaël Middelkoop (nmiddelkoop@visned.nl).