UPDATE Landelijke COVID-19 steunmaatregelen voor de visserij

De samenleving wordt hard geraakt door COVID-19 en de maatregelen hebben een brede reikwijdte en raken ook de visserij. De overheid heeft  steunmaatregelen getroffen om de sector tegemoet te komen. Hierbij een overzicht van de regelingen die tot nu toe opengesteld zijn en toegankelijk zijn voor vissers en visserijbedrijven.

Uitstel van belastingbetaling

Er kan uitstel van belastingbetaling (maximaal 3 maanden) worden aangevraagd bij betalingsproblemen veroorzaakt door de impact van COVID-19. De regeling betreft uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting/btw, kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen.

Het uitstel geldt niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de 3 daaropvolgende maanden bijkomen. Het blijft wel belangrijk dat ondernemers op tijd aangifte doen en dat zij pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.

De aanvraag kan worden gedaan door een gemotiveerd verzoek in te dienen bij de Belastingdienst via deze website over uitstel van belastingbetaling

Verlaging voorlopige belastingaanslag

Er zijn begin dit jaar voorlopige aanslagen verstuurd aan ondernemers. Uitgangspunt was de winst van vorige jaren. Dit jaar wordt het resultaat waarschijnlijk lager door de coronacrisis. U kunt de voorlopige aanslag laten verlagen. Voor reeds opgelegde aanslagen 2018 en 2019 kan uitstel van betaling worden aangevraagd. Een verzoek tot verlaging van de voorlopige belastingaanslag kan worden ingediend bij de Belastingdienst via deze website

Uitstel van aflossen bij de bank

Door bedrijven kan uitstel van aflossing worden aangevraagd bij betalingsproblemen veroorzaakt door COVID-19, zie hieronder of informeer bij uw eigen bank.

  • ABN AMRO : uitstel van aflossing en rente voor zes maanden
  • RABOBANK: uitstel van aflossing voor zes maanden (rente blijft geïncasseerd)
  • ING BANK: uitstel van aflossing voor zes maanden (rente blijft geïncasseerd)

Voor de particuliere woninghypotheek kan uitstel van aflossing en rentebetaling voor drie maanden worden aangevraagd bij de bank.

Overbruggingskrediet

De borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL-C) is ook opengesteld voor MKB-visserij- en aquacultuurbedrijven. Door de tijdelijke verruimde Borgstelling MKB-landbouwkredieten vanwege de coronacrisis (BL-C), kunnen in de kern gezonde bedrijven bij financiers corona-overbruggingskredieten aanvragen tot een maximaal borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (€ 2,5 miljoen indien de zgn. BL-plus van toepassing is).

Het ministerie van LNV staat voor 70% borg voor het gehele overbruggingskrediet. Meer informatie over de BL in het algemeen is te vinden op de website van RVO over borgstellingskrediet COVID-19.

Regelingen waar de visserij geen aanspraak op kan maken

Eén van de steunmaatregelen die is opengesteld is de regeling ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19’ (TOGS). Deze regeling is voor ondernemers die hun werkzaamheden niet meer kunnen uitoefenen door de maatregelen die het kabinet heeft genomen in de bestrijding van het coronavirus.
De visserij (aanvoer) is aangewezen als 'vitale sector' en wordt dus niet op die manier geraakt door de maatregelen van de regering. Wij roepen u ertoe op dan ook géén aanvraag te doen bij de RVO voor deze regeling. Daarmee belast u de RVO onnodig met uw onterechte aanvraag en vertraagt u de hulp voor diegenen waar deze regeling voor is bedoeld en die deze keihard nodig hebben. Overigens komen bedrijven (niet-aanvoer) verderop in de keten wel in aanmerking voor de TOGS regeling, het gaat hierbij om viswinkels en groothandels in vis-, schaal- en weekdieren.

De regering heeft ook de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO) geopend. Deze regeling bestaat uit een lening voor bedrijfskapitaal en een inkomensondersteuning voor maximaal drie maanden. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u als individuele ondernemer (lees visser) ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en een BTW-nummer hebben. Individuele maatschapvissers voldoen niet aan deze criteria en kunnen daarom op dit moment geen aanspraak maken op deze regeling. Als uw visserijbedrijf een V.O.F. is, dan kunt u hier mogelijk wel aanspraak op maken. Mocht dit nog veranderen, dan laten wij u dit weten.

Vragen?

Raadpleeg de website www.visned.nl/covid19-visserij of de website van de RijksoverheidHet ministerie van LNV heeft daarnaast een mailadres geopend waar u ten alle tijden signalen, informatie en vragen over de impact van het COVID-19 (corona) virus naar toe kunt sturen. Dit adres is: COVID19@minlnv.nl

Het VisNed team werkt gedurende de uitbraak gewoon door en zal proberen u zo goed mogelijk van antwoorden te voorzien. Bij visserij-gerelateerde vragen, of ondernemersvragen, schroom niet om contact op te nemen via 0527-68 4141 of per email via info@visned.nl.