Gevolgen avondklok voor de visserij

Vanaf 23 januari 2021 is er sprake van een avondklok tussen 21.00 en 04.30, een extra maatregel om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Het is niet toegestaan om tussen 21.00 en 04.30 zonder geldige reden het huis te verlaten. Voor cruciale beroepen, waar visserij onder valt, geldt een uitzondering. Wel moet u geldige verklaringen kunnen overleggen, waarmee u kunt aantonen dat u voor uw werk ontheven bent van de avondklok.

De avondklok is een ingrijpende maatregel, die ingesteld is om de sociale contacten te beperken. De avondklok geldt tot en met 9 februari 2021. In de eerste week van februari zal besloten worden of de maatregel verlengd wordt. 

Wanneer u tussen 21.00 en 04.30 toch op straat moet zijn, bijvoorbeeld voor vervoer van en naar de kotter of werkzaamheden aan boord, dan moet u twee geldige verklaringen kunnen overleggen, in combinatie met legitimatie:

Voor vissers geldt in de meeste gevallen dat er geen sprake is van een werkgever, de werkgeversverklaring moet daarom de gegevens van de maatschap bevatten.

Het heeft de voorkeur dat deze door de maatschap wordt ingevuld, maar wanneer dat niet lukt, dan moeten de gegevens van de maatschap en contactgegevens zelf worden ingevuld op het formulier.

De formulieren zijn ook beschikbaar op de website van de Rijksoverheid, evenals de vragen- en antwoordenlijst over de avondklok en de andere COVID-19 maatregelen. Mocht u tegen problemen aanlopen of vragen hebben, neem contact op met het VisNed secretariaat of uw PO.

Alle informatie over COVID-19 en visserij vindt u op onze pagina www.visned.nl/covid19-visserij, onder het tabblad 'Voor Vissers'.