COVID-19 en vervoer bemanning

In de media zijn de laatste tijd een aantal berichten gepubliceerd over het beboeten van personen tijdens het vervoer van en naar werk, omdat er niet voldaan werd aan de COVID-19 maatregelen. Wij hebben hier vragen over ontvangen. VisNed heeft er bij de overheid op aangedrongen hier helderheid over te verschaffen. Hieronder de informatie waar wij ons nu op baseren.

Op 30 maart heeft de Europese Commissie een richtlijn (nr. 2020-2051) uitgevaardigd over het recht op vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen. Hierin stelt de Commissie dat werknemers en zelfstandigen van cruciale beroepen onbelemmerd de grens moeten kunnen oversteken. Lidstaten moeten een vlotte doorgang van dit type verkeer garanderen. De visserij wordt in hetzelfde document nogmaals als cruciaal (vitaal) beroep benoemd. Als Sectorraad Visserij hebben we daarop een bemanningsverklaringsdocument ontwikkeld dat, in combinatie met het tonen van het monsterboekje, als bewijs dient dat men voor de uitoefening van het cruciale beroep (visserij) onderweg is van of naar het werk.

Gezien de onrust die ontstond door berichtgeving in de media heeft VisNed er bij het Ministerie van LNV op aangedrongen een uitspraak te doen over het vervoer van bemanning in kotterbusjes, maar hier is nog geen gehoor aan gegeven. Met oog daarop is er een brief uitgegaan naar de Tweede Kamer om hier aandacht voor te vragen.

Dit betekent dat voor nu kotterbusjes op de gebruikelijke manier van en naar de kotter mogen reizen, op basis van de mededeling van de Europese Commissie op 30 maart. Wel wijzen wij u op uw algemene verantwoordelijkheid om, voor zover mogelijk, rekening te houden met de maatregelen zoals deze zijn afgekondigd door de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Passeren landsgrenzen

Wanneer u een grens oversteekt kan er gevraagd worden naar de reden waarvoor u de grens wilt passeren. Ook kan er een gezondheidscontrole (meten lichaamstemperatuur) plaatsvinden. Op onze website en in onze vorige nieuwsbrief zijn verschillende documenten te vinden die u kunt tonen bij het passeren van de grens. In tegenstelling tot het document van de Sectorraad zijn deze documenten in de taal van het ontvangende land geschreven. Zorg er daarnaast voor dat u uw monsterboekje bij u draagt.