COVID-19 Steunmaatregelen bemanningsleden week 13

Er zijn deze week diverse vragen van bemanningsleden binnengekomen, over steunmaatregelen waar zij gebruik van kunnen maken ten aanzien van de negatieve impact van de COVID-19 maatregelen. Een eenduidig antwoord is daarop nog niet te geven, uiteraard is er wel oog voor de specifieke risico's die bemanningsleden lopen in de huidige situatie.

Er is momenteel een regeling voor ZZP-ers die getroffen worden door de gevolgen van de COVID-19 uitbraak, waarbij inkomensondersteuning geboden wordt tot sociaal minimumloon. Deelloonvissers vallen echter onder een specifieke (fiscale) constructie en zijn op basis van de geanteerde definitie geen ZZP-er..

Het Ministerie van LNV werkt samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te kijken of deelloonvissers toch niet ook onder deze regeling kunnen vallen. Daar moet door staatssecretaris Van Ark van SZW nog over besloten worden.Ondertussen adviseren wij bemanningsleden om bij hun geemeente een aanvraag in te dienen. Vanuit VisNed hebben we inmiddels ook 2e Kamerleden benaderd en de nijpende positie van de deelloonvissers en het feit dat zij tussen wal en schip dreigen te raken onder hun aandacht gebracht.

Zodra hier meer over bekend is, updaten we onze speciale webpagina www.visned.nl/covid19-visserij.

Uiteraard kunt u voor vragen ook altijd contact opnemen met een van onze medewerkers of info@visned.nl