Landelijke COVID-19 steunmaatregelen voor de visserij

De samenleving wordt ernstig getroffen door het coronavirus en dit gaat ook de visserij niet voorbij. De overheid heeft verschillende steunmaatregelen getroffen. Hierbij een overzicht van de regelingen die tot nu toe opengesteld zijn en toegankelijk zijn voor vissers en visserijbedrijven.

Uitstel van belastingbetaling

Er kan uitstel van belastingbetaling (maximaal 3 maanden) worden aangevraagd bij betalingsproblemen veroorzaakt door corona. De regeling betreft uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting/btw, kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen.    

Het uitstel geldt niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de 3 daaropvolgende maanden bijkomen. Het blijft wel belangrijk dat ondernemers op tijd aangifte doen en dat zij pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen. De aanvraag kan worden gedaan door een gemotiveerd verzoek in te dienen bij de Belastingdienst via de website: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

Verlaging voorlopige belastingaanslag

Er zijn begin dit jaar voorlopige aanslagen verstuurd aan ondernemers. Uitgangspunt was de winst van vorige jaren. Dit jaar wordt het resultaat waarschijnlijk lager door de coronacrisis. U kunt de voorlopige aanslag laten verlagen. Voor reeds opgelegde aanslagen 2018 en 2019 kan uitstel van betaling worden aangevraagd. Een verzoek tot verlaging van de voorlopige belastingaanslag kan worden ingediend bij de Belastingdienst via de website: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/voorlopige-aanslag/content/hoe-kan-ik-mijn-voorlopige-aanslag-wijzigen

Uitstel van aflossen bij de bank

Door bedrijven kan uitstel van aflossing worden aangevraagd bij betalingsproblemen veroorzaakt door corona.
ABN AMRO : uitstel van aflossing en rente voor 6 maanden
RABOBANK: uitstel van aflossing voor 6 maanden (rente blijft geïncasseerd)
ING BANK: uitstel van aflossing voor 6 maanden (rente blijft geïncasseerd)

Voor de particuliere woninghypotheek kan uitstel van aflossing en rentebetaling voor drie maanden worden aangevraagd bij de bank.

Regelingen waar de visserij (nog) geen aanspraak op kan maken

Eén van de steunmaatregelen die is opengesteld is de regeling ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19’ (TOGS). Deze regeling is voor ondernemers die hun werkzaamheden niet meer kunnen uitoefenen door de maatregelen die het kabinet heeft genomen in de bestrijding van het coronavirus.

De visserij is aangewezen als 'cruciaal' en wordt dus niet op die manier geraakt door de maatregelen van de regering. Wij roepen u ertoe op dan ook geen aanvraag te doen bij de RVO voor deze regeling. Daarmee belast u de RVO onnodig met uw onterechte aanvraag en vertraagd u de hulp voor diegene waar deze regeling voor is bedoeld en die deze keihard nodig hebben. 

De regering heeft ook de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO) geopend. Deze regeling bestaat uit een lening voor bedrijfskapitaal en een inkomensondersteuning voor maximaal 3 maanden.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u als individuele ondernemer (lees visser) ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en een BTW-nummer hebben. Individuele maatschapvissers voldoen niet aan deze criteria en kunnen daarom op dit moment geen aanspraak maken op deze regeling. Mocht dit nog veranderen, dan laten wij u dit weten. 

Vragen?

Raadpleeg de website www.visned.nl/covid19-visserij of de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Het ministerie van LNV heeft daarnaast een mailadres geopend waar u ten alle tijden signalen, informatie en vragen over de impact van het COVID-19 (corona) virus naar toe kunt sturen. Dit adres is: COVID19@minlnv.nl

Het VisNed team werkt gedurende de uitbraak gewoon door en zal proberen u zo goed mogelijk van antwoorden te voorzien. Bij visserij-gerelateerde vragen, of ondernemersvragen, schroom niet om contact op te nemen via 0527-68 4141 of per email via info@visned.nl.