UPDATE en instructie RVO aanvragen stilligregeling

Op 13 mei is de stilligregeling van kracht geworden en aanvragen kunnen ingediend worden. Aanvragen dienen in één keer ingediend te worden, voor een periode met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020 voor maximaal vijf stilligweken. Aanvragen moeten uiterlijk in de laatste stilligweek van de vijf worden ingediend. Zie voor stappenplan en werkwijze onderstaand bericht.

Aanvragen voor vergoeding van de stilligweken kunnen bij RVO ingediend worden. U doet eerst een aanvraag voor deze vergoeding (subsidie), waarbij u opgeeft hoeveel weken u stil denkt te gaan liggen (maximaal 5). Vraag op tijd aan, maar doe dit uiterlijk in de laatste stilligweek. Na uw laatste stilligweek doet u een verzoek om vaststelling. Aan de hand van het daadwerkelijke aantal stilligweken wordt de subsidie vastgesteld en uitgekeerd.

Voor het gebruik maken van de stilligvergoeding gelden wel voorwaarden die eerder ook zijn gecommuniceerd. Een stilligweek begint op elke willekeurige dag om 00.00 uur. Het schip mag sowieso niet gevaren hebben en VMS moet ingeschakeld zijn geweest. 

De publicatie had een vervelende verrassing in petto. Onverwacht bleek dat er een bepaling is opgenomen die niet eerder gecommuniceerd was, namelijk dat de aanvraag moet worden ingediend voordat de stilligperiode (maximaal vijf weken) voorbij is. Als u al vijf weken heeft stilgelegen maar nog niks heeft aangevraagd, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw PO, u loopt namelijk het risico om een week vergoeding te verliezen. 

Wij adviseren al onze leden om zo snel mogelijk subsidie aan te vragen voor 5 weken.

Er kunnen zich op dit moment verschillende situaties voordoen, een drietal voorbeelden:

  1. U heeft al wel vijf weken stilgelegen maar nog niks aangevraagd, neem zo snel mogelijk contact op met uw PO.
  2. U heeft al wel stilgelegen, maar geen vijf weken. Wij adviseren om de stilligvergoeding zo snel mgoelijk aan te vragen voor maximaal vijf weken. Bij de vaststelling achteraf geeft u het daadwerkelijke aantal stilligweken aan. Zorg wel dat u VMS aanhoudt tijdens de stilligweken, hier wordt op gecontroleerd. Aanvragen kan via deze link naar de website van RVO door op 'aanvragen' te klikken. Bij vragen kan uw PO u verder helpen, u kunt uw PO ook machtigen om de aanvraag te doen.
  3. U ligt momenteel voor de vijfde week stil. Vraag zo snel mogelijk, maar uiterlijk deze week, stilligvergoeding aan. Dat kan dat kan via deze link naar de website van RVO door op 'aanvragen' te klikken. Bij vragen kan uw PO u verder helpen, u kunt uw PO ook machtigen om de aanvraag te doen

 Op ons verzoek heeft RVO een stappenplan uitgewerkt voor de aanvraag.

De officiele bekendmaking (publicatie) van de stilligregeling staat online.

Van de aanvraag ontvangt u bevestiging. Na uw laatste stilligweek vraagt u om vaststelling van het bedrag. Toekenning en uitbetaling zal naar verwachting 8 tot 10 weken duren. U schiet dus eerst zelf de vergoeding stilligweken voor, zoals ook eerder gecommuniceerd. Dat lijkt lang, maar vanwege de grote hoeveelheid aan regelingen die RVO uitvoert is het werkapparaat daar inmiddels overbelast. RVO vraagt derhalve om begrip.