Proces op weg naar een Noordzee Akkoord

In 2019 heeft Minister van Nieuwenhuizen aan het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) een opdracht gegeven om te komen tot een Noordzeeakkoord, een akkoord over ruimtegebruik op zee. Diverse stakeholders op de Noordzee zijn betrokken, waaronder de olie- en gas industrie, de windsector, natuurorganisaties en de visserij. Zij spraken elkaar onder voorzitterschap van Jacques Wallage.

Visiepartners

De visserijorganisaties PO Delta Zuid, PO Texel, PO Urk, PO West, PO Wieringen, PO Nederlandse Vissersbond, PO Redersvereniging voor de Zeevisserij, Garnalenvissersbond, NetVISwerk, Hulp in Nood en Ons Belang hebben gezamelijk twee documenten ingediend, het visiedocument en een verdiepingsdocument, waarin hun standpunten en visie uiteengezet zijn.

Noordzee overleg (NZO)

De gesprekken onder leiding van Wallage vinden plaats in het zogeheten Noordzee Overleg. Dat is het platform waar alle partijen in 2019 wekelijks vergaderden. 

Onderhandelaarsakkoord

Op 10 februari 2020 is er een onderhandelaarsakkoord gepresenteerd. Dit onderhandelaarsakkoord is het resultaat van een jaar lang gesprekken voeren. In dit onderhandelaarsakkoord staan afspraken over het ruimtegebruik op de Noordzee. Na presentatie van het onderhandelaarsakkoord, moesten alle partijen die aan tafel zaten (visserij, maar ook Olie & Gas, de windsector en natuurorganisaties) terug naar hun achterban om deze te raadplegen en uitleg te geven over welke keuzes voor liggen en wat daar de consequenties van zijn.

Uiteindelijk heeft de visserij geen handtekening kunnen zetten, omdat er niet voldoende draagvlak was ondanks aanpassingen van het Onderhandelaarsakkoord. Het definitieve Noordzee Akkoord is, zonder handtekening van de visserijsector, op 19 juni 2020 aan de Tweede Kamer gestuurd. Tjibbe Joustra is door de Minister van LNV aangewezen als verkenner en heeft als taak om uit te zoeken hoe de verdeeldheid in de sector heeft kunnen ontstaan en of de visserij alsnog bereid is zich aan te sluiten bij het Noordzeeakkoord.

Voor meer informatie, zie het kader hiernaast met Links en Downloads.