Omschakelen na pulsverbod: Mogelijk nieuw ILT certificaat nodig

Binnenkort zal de vloot in een aantal stappen de pulsontheffing verliezen. Stopppen met puls betekent dat sommige schepen aanpassingen moeten doen waardoor er een nieuw scheepscertificaat nodig is. Ontheffinghouders van wie de ontheffing op korte termijn vervalt hebben een brief van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hierover ontvangen, waarbij het van belang is de meegestuurde verklaring in te vullen. 

De schepen die hun pulsontheffing verliezen, moeten omschakelen naar andere tuigen waarbij eventueel aanpassingen gedaan moeten worden aan boord. Het kan gaan om de volgende onderdelen:

  • Pulstuig vervangen door alternatief tuig;
  • Het ‘veilig stellen’ van de pulsuitrusting, inclusief bekabeling;
  • Waterdicht maken van doorvoering door dekken en schotten;
  • Aanpassen (verhogen) motorvermogen in verband met omschakeling naar alternatieve tuigen.

Aanpak ILT

Als gevolg van deze wijzigingen moet ILT mogelijk een nieuwe set certificaten afgeven. Daarnaast zullen er inspecties moeten worden uitgevoerd wanneer er sprake is van mogelijke risico's. Voor de inspecties en certificaten worden geen extra leges in rekening gebracht. 

De ILT voert alleen inspecties uit als er sprake is van veiligheids- of milieurisico’s. Hierbij gaat het om de vraag of het schip na omschakeling nog:

  • voldoende stabiel is;
  • voldoet aan de milieueisen t.a.v. de uitstoot;
  • veilig is voor de bemanning en de omgeving.

Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan vraagt ILT de betreffende ondernemers de verklaring die meegestuurd is met de brief in te vullen en te retourneren.

Vragen? Meer informatie?

Voor meer informatie en op welke wijze het vragenformulier moet worden ingevuld kunt u contact opnemen met het VisNed-team. Aanspreekpunt hiervoor zijn gmeun@visned.nl of nmiddelkoop@visned.nl